Spændende vidnesbyrd om Åndens sprog

Helligåndens sprog eller tungetale, spontan sang i ånden, helbredelse ved forbøn er nogle af de fænomener, der følger med det at blive fyldt med Helligånden.Og det vidner pensioneret sognepræst Torben Juul Christensen om på en meget spændende og inspirerende måde i bogen ”…. som dybest vand”, som netop er udgivet på Mediacellen, det forlag, der er knyttet til Karlslunde Strandkirke.
Det er et dejligt vidnesbyrd om åndelig fornyelse, og hvad denne fornyelse kan gøre i og ved mennesker. Derfor er det også et vidnesbyrd om glæde. Forfatteren deler beredvilligt ud af egne oplevelser og erfaringer samtidig med, at han opfordrer medkristne til selv at søge dybere ind i den kristne spiritualitet.
Udover vidnesbyrdet er der en spændende gennemgang af, hvordan Helligåndens sprog, tungetalen, og de øvrige åndelige gaver har manifesteret sig op gennem kirkehistorien, hos gamle kirkefædre, hos russiske bønder, hos Moody, metodister, kvækere og pinsefolk, men også hos gode gamle Grundtvig. Det var meget stærkt for mig at læse om Grundtvig-oplevelser med de åndelige gaver og Helligåndens sprog.
Det er en værdifuld bog for alle, der har lyst til at stifte nærmere bekendtskab med Helligåndens sprog og de øvrige nådegaver og se, hvordan gaverne kan være med til at berige vores liv.

Torben Juul Christensen:
… som dybest brønd
94 sider
175 kr.
Mediacellen