Sveriges første katolske højere læreanstalt indviet

September måned blev indledt med stor glæde i Sverige – og da især i det katolske Sverige. Den 3.-4. september blev nemlig nabolandets eneste katolske højere læresanstalt, Newman-instituttet i Uppsala, indviet. Ifølge www. katolsk.dk er det første gang, en katolsk uddannelsesinstitution i Sverige får tilladelse til at udbyde uddannelser på akademisk niveau siden reformationen. Sidste gang en katolsk højere læreanstalt blev etableret i Sverige – og for den sags skyld i Norden – var i 1477, da pave Sixtus IV grundlagde Uppsala universitet.
Newman-instituttet drives af jesuitterne, og under indvielsen var ordenens generalsuperior, Adolfo Nicolás, til stede sammen med repræsentanter for den svenske regering og Uppsala universitet.
Det var i april i år, at den svenske regering gav grønt lys for, at instituttet kan udbyde teologiske kurser på bachelor- og kandidatniveau.
Instituttet er opkaldt efter den britiske teolog, kardinal John Henry Newman, der døde i 1890. Newman konverterede til katolicismen i 1845. I september blev han saligkåret af pave Benedict XVI i forbindelse med, at Den Katolske Kirkes overhoved besøgte Storbritannien.