Tag tid til Jesus

Finn Kappelgaard er sognepræst ved Nexø Kirke på Bornholm.
Jesus sagde: ”Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tages fra hende.”(Lukasevangeliet 10,42)

Finn Kappelgaard

I Nexø Kirke havde vi indtil 1985 et alterbillede, der forestillede Jesus på besøg hos Martha og Maria. På billedet sidder Maria ved Jesus’ fødder, og den travle Martha står i døren med ryggen til og ser bebrejdende på Jesus. Hvorfor lader han dog hendes søster sidde dér i stedet for at sende hende ud i køkkenet og hjælpe til?
Jesus havde jo sine 12 disciple med sig, så det var noget af et selskab, sådan lige at få ind ad døren. Men så ser vi, at Jesus rækker hånden ud mod Martha og sætter hende i rette: ”Martha, Martha, du gør dig bekymringer og er urolig for mange ting. Men ét er fornødent. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tages fra hende.”
I 100 år mindede det alterbillede Nexøboerne om, at de ikke skulle have så travlt, at de ikke havde tid til at sætte sig i kirken om søndagen og høre på Jesu ord.
Men vi kan godt forstå Martha. Hvis en bilfuld gode venner pludselig ringer og siger, at de er kommet til byen og gerne vil komme på besøg, så skal der altså ske noget. Støvsugeren skal frem, der skal laves kaffe og hentes brød hos bageren osv. Så går det ikke at sidde og dase i sofaen, mens ægtefællen suser rundt og ordner det hele. Selvfølgelig ikke!
Derfor havde det måske også været mere naturligt, hvis Jesus havde sagt til Maria: ”Din søster har ret – du må hellere gå ud og hjælpe hende.” Men han siger lige det modsatte. Maria sad jo ikke og dovnede i sofaen. Hun sad og hørte på Jesu ord. Og Jesu ord handler ikke om vejr og vind, men om Guds rige og alt, hvad det betyder for os. Det var det, der var den gode del, som ikke skulle tages fra hende.

”Hendes søster Maria satte sig ved Jesu fødder og blev siddende der for at høre, hvad han fortalte.”
Maleri af Marianne Mortensen – gallery-bible-art.dk

Maria havde taget tid til Jesus, og det er det, det handler om, også for os i dag: Vi må ikke have så travlt, at vi ikke har tid til Jesus!
Over for Gud er vi som små børn. Vi ved, hvordan et lille barn har brug for sin mor – og far. Uden nærkontakt med forældrene udvikler barnet sig ikke rigtigt. Men det er lige så vigtigt for os, at vi har kontakt med vores himmelske far, som har skabt os og givet os livet. Hvis vi ikke er i nærkontakt med Gud, mangler vi noget i vores liv. Det er den kontakt, vi får, når vi giver os tid til at lytte til Jesus og hans ord.
Det var den lykke, Maria kendte til, og som Martha havde glemt i al sin travlhed med at tjene Jesus. Alt, hvad hun gjorde, var sikkert godt og velment, men hun havde glemt det vigtigste i al sin travlhed.
Særligt når man har meget travlt og er stresset, er det ekstra vigtigt at give sig tid til at bede og lytte til Guds ord. Så kan du lægge alle dine bekymringer og din uro for de mange ting, der optager dig, i Guds hånd. Så får alt det, vi skal gøre og har travlt med, sin rette plads. Og vi får den rette indstilling til de opgaver, der venter på os.
Det var gået skævt for Martha, og det går så let skævt også for os. Der er mange ting at tage sig af, men det vigtigste, den gode del, det er at sætte sig ned og lytte til Jesus. Først høre, så tjene. Det er den rette orden, som vi må tilbage til igen og igen.