Biskop giver præster øretæve

Svenske præster, der ikke vil vie homo-
seksuelle, bliver kaldt provokerende.Usolidarisk og provokerende. Det er den svenske biskop Ragnar Persenius’ mening om de tre præster, der for nylig fik ret til ikke at vie homoseksuelle.Det var en beslutning, som gik helt på tværs af den, som Svenska kyrkan i Göteborg stift besluttede i juni måned. Tre præster i stiftet havde ansøgt om, at de måtte blive fritaget fra deres vielsesret. I deres begrundelse pegede de på, at begrebet ægteskab blev forandret, da Kyrkomötet for et år siden traf sin beslutning om vielse af homoseksuelle og lesbiske par. De mener også, at kirkens relation til staten efter skilsmissen i år 2000 er en anden.
Deres anmodning blev afslået af domkapitlet i Gøteborg, en beslutning som ærkebiskop Anders Wejryd bakkede op om.
Men nu har Kammarkollegiet sagt noget helt andet. Og det er biskoppen i Uppsala, Ragnar Persenius ikke tilfreds med. Spørgsmålet er, hvilke konsekvenser det hele vil få.
Kammarkolegiet er den myndighed, som beslutter om vielsesret, men det er domkapitlet, som beslutter om, hvad der vil ske med de præster, som ikke vil finde sig i kirkens beslutninger. Og der vil sagen blive behandlet igen netop i dag.