Sådan kan man også være kirke

Kirke-forbruger-vejledning:
Mange folkekirke-kristne overvejer – på grund af ritualet om vielse af homofile – at skifte kirke. Her er nogle eksempler på frie kirker.

Ungdomspræst Daniel Ringsmose, Kirken i Kulturcenteret.

Ungdomspræst Daniel Ringsmose, Kirken i Kulturcenteret, Drejervej, Nørrebro, Kbh.:

Vi har brug for hinanden i det nære

Det er i kirkens netværksgrupper, at fællesskabet mellem mennesker bygges op.
Langt over 100 mennesker deltager i søndagsgudstjenesten i Kirken i Kulturcenteret på Drejervej. Lovsangen er god og moderne, prædikenen spændende og levende. Efter gudstjenesten går folk ud i cafeen, sludrer sammen og får en kop kaffe. Herefter går man hver til sit.
Men hvad så med ugens øvrige dage? Hvor og hvordan er det muligt at mødes med de andre kristne fra kirken?
– Vi er helt bevidste om, hvor stor vores kirke er, og hvor let det er for et menneske at blive overset og ”blive væk” i den store mængde af mennesker, der deltager i søndagsgudstjenesten. Derfor har vi oprettet mange små netværksgrupper, som fungerer rundt omkring i byen i ugens løb, fortæller kirkens ungdomspræst og netværkskoordinator, Daniel Ringsmose.

Fællesskab med hinanden og Gud

– Kirkens netværk er og bliver stedet, hvor fællesskabet, fortroligheden og relationerne opbygges.
Det er jo netop i hverdagen – i netværksgrupperne, at vi udvikler berigende venskaber, mens det er i gudstjenesten, at vi i fællesskab fejrer Gud.
– Netværksgrupper er åbne grupper, der jævnligt mødes i et uformelt og afslappet miljø – typisk i et hjem, på en cafe eller i sammenhæng med en aktivitet.
Grupperne er meget forskellige, men formålet for dem alle er at bygge fællesskab med hinanden og med Gud i et lille og personligt forum.

Super søndag

Kirken på Drejervej er en kirke med mange generationer og nationaliteter.
Det markeres ved, at der den sidste søndag i hver måned er en gudstjeneste kl. 10:30, som kaldes for ”Super Søndag”.
Nærmere oplysninger på www.kirkenikulturcenteret.dk

Filip K. Nielsen, pastor i Helsingør Frikirke:

Gudstjeneste skal være en oplevelse

Kirkens storskærm er med til at gøre både lovsang og prædiken mere levende.
– I Helsingør Frikirke går vi efter at gøre gudstjenesten til en helt ny oplevelse for alle, både besøgende, medlemmer og alle dem imellem, fortæller kirkens pastor, Filip K. Nielsen.
Han fortsætter:
– Vi er overbeviste om, at det at opleve Jesus: at høre om ham på en måde, så man nærmest ser ham for sig, og at tilbede og lovsynge ham på en måde, så man mærker hans nærvær, er en helt ny oplevelse for alle, som deltager i gudstjenesterne i vores kirke.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Jesus i centrum

– Vores prædikener er spændende og anderledes, altid hverdagsrelevante og med Jesus i centrum.
Vores lovsang er meget inspireret af måden, som fx Hillsong (i Australien) gør det på, dvs. med både frisk og tempofyldt pop/rock og stille ballader.
For at gøre både forkyndelsen og lovsangen mere levende giver vi den hver søndag et nyt og spændende visuelt udtryk via billeder og grafik på kirkens storskærm.
Helsingør Frikirke består selvfølgelig af andet end blot gudstjenesten. Vi har mange andre aktiviteter, som du kan læse mere om på www.helsingorfrikirke.dk.

Tamarra Bot

Menighedsleder i Zion Vækkelses Center,
Tamarra Bot
:


Artiklen fortsætter efter annoncen:”Elsk Gud – og din næste”

– Det, ZVC står for, er kort fortalt: Elsk Gud – elsk din næste. Har man først oplevet Guds kærlighed i sit hjerte og mærket, hvor dyrebar man er for ham, vil den kærlighed smitte af på alt og alle i ens liv.
Kærligheden skal være oprigtig, står der i Romerbrevet, – den kan ikke blive andet, når man er elsket af Gud.
– Et par stykker af dem, der i dag er i vores menighed, kommer fra Folkekirken. For første gang i deres liv har de oplevet, at Gud er levende. I årevis har de siddet og hørt på, at Gud elsker dem, nu får de lov til at mærke, at det er sandt.
– Én af de ting vi lægger stor vægt på i vores lille menighed, som består af 40 mennesker, er at drage omsorg for hinanden. Der er ingen, der står udenfor fællesskabet, alle bliver set og brugt. Vi er meget sociale, spiser sammen, beder sammen, ser film sammen og opmuntrer hinanden.
– Vores hoved opgave i ZVC er at sætte folk fri – i Jesu navn. Når folk er blevet sat fri fra gamle tanke- og handlemønstre, som har forhindret dem i at leve et liv i frihed, skal de hjælpes med at tage imod det nye liv i Jesus Kristus. I denne proces bruger vi undervisning og bøn ved Helligåndens kraft. Uden Helligåndens hjælp, rådgivning og vejledning er der ingenting, der er muligt. Men alt er muligt i ham, som giver os kraft. Det er Helligånden, der gør Guds ord – kristendommen – levende.
Møderne i Zion finder sted hver onsdag fra klokken 19 til 22 på cafe Cadeau, H.C. Ørstedsvej 21, Frederiksberg. Som noget nyt er der profetisk værksted hver 3. søndag fra kl. 14 – 17. Mere på: www.zvc.dk 

Ruth Cilwick Andersen

Pastor Ruth Cilwick Andersen – Strandvejskirken i Humlebæk:


Artiklen fortsætter efter annoncen:”Man kan godt møde Gud over en kop kaffe”

– Strandvejskirken i Humlebæk ser jeg som et mødested. Her mødes mennesker til kurser, kunst og kultur, i stilhed, til gudstjeneste og til praktisk gensidig hjælp, fortæller kirkens pastor, Ruth Cilwick Andersen.

– Ind imellem overraskes vi af stjernestunder, hvor han, der er større end alt, også ser ud til at være til stede i alt. Overraskelsesmomentet, kalder jeg det! For kan jeg virkelig møde Gud over en kop kaffe? Over en god snak? Mens jeg sidder og nyder en koncert, et billede, et måltid mad? Ja, hvorfor ikke, og det er det, der så ofte sker – og i grunden det, stedet her er til for. Ofte bliver jeg spurgt, hvor mange medlemmer, vi er i Strandvejskirken, og det svarer jeg gerne på, men jeg vil hellere tænke på, hvor mange, der møder Gud her – for det er vel langt vigtigere?

Gud er tættere på

– Det, jeg kalder overraskelsesmomentet, vil altid dukke op, når vi begynder at undre os over, hvem Gud egentlig er. Dels, fordi han er tættere på, end vi tror, og dels, fordi han allerede kommunikerer meget mere med os, end vi tror. Eksempler er der nok af: Naturen – hver eneste årstid, hele vores krop – ja, bare det menneskelige øje vidner om et mirakel, om en genialitet og en storhed – man kan blive helt religiøs bare ved tanken, som en fysiolog forleden sagde til mig. Måske er det også lige det, der er meningen. Måske er det en god idé at opfatte livets mirakler som tegn på, at vi er elsket, set med Skaberens øjne, at han har skabt os for at leve livet – et godt og smukt liv – i dialog og samarbejde med ham!
www.strandvejskirken.dk

Af Henriette Bjarne Hansen