Flere vil være præst i Nordjylland

Nedgang i præsteansøgninger er ved at vende, sagde biskop over Aalborg Stift Henning Toft Bro ved stiftets landemode den 24. september.

Biskop Henning Toft Bro

Her kunne han oplyse, at der det sidste år er ansat 21 præster i Aalborg stift. Af de 21 var de 10 nyuddannede teologer.
– Det ser ud til, at tidligere års nedgang i antallet af ansøgere er ved at vende. Det har afstedkommet mere end 70 samtaler med ansøgere de seneste måneder, sagde han og tilføjede:
– For mig er det en udfordrende, vigtig og inspirerende del af mit arbejde, da det handler om at få gode, teologisk velfunderede præster til stiftet. Og det får vi. Jeg møder ansøgere, der brænder for kirken og forkyndelsen. Dedikerede mennesker som har gjort sig dybe overvejelser over det at være præst og forkynder i Den Danske Folkekirke.
Der er for tiden opslået fire embeder i stiftet, og seks embeder er på vej til besættelse.
Svend Løbner