Ny satsning på unge i Århus-kirke

Citykirken i Århus har ansat to nye ledere af teenage- og ungdomsarbejdet.
– Uden unge har kirker ingen fremtid, siger Johnny Hansen, der er præst i kirken.Citykirken i Århus har netop ansat Christina Kristensen fra Randers i en ny stilling som ansvarlig for kirkens unge. Christina er 27 år gift med Nicolaj og kommer fra ungdomskirken Skywalk i Randers, hvor hun de sidste syv år hovedsageligt har været ansvarlig for sang og musik.
Dette ansvarsområde kulminerede i år med udgivelsen af den anmelderroste lovsangs-cd ”Himmelvendt”, hvor hun sammen med Nicolaj har været både sangskriver, sanger og musiker og tovholder på projektet.
Christina er uddannet salgsassistent og er i gang med at tage en bachelor i praktisk teologi via Harvest University i Australien.

Passion for unge

Christina vil i Citykirken blive en del af opbygningen af et helt nyt ungdomsarbejde, Passion, der skal både nytænkes og videreudvikles som en naturlig konsekvens af den udvikling, den nyetablerede moderne kirke står midt i.
– Vi har, som den fusion af 3 kirker vi er, valgt at nulstille alle aktiviteter og prøve med nye øjne at se, hvordan kirke anno 2010 kunne se ud. Som naturlig følge af det har vi valgt virkelig at ville investere i den unge del af kirken. Uden dem har ingen kirker nogen fremtid, siger Johnny Hansen, en af kirkens præster.
Kirken har samtidig ansat Søren Senholt (indsat foto) i en deltidsstilling med ansvar for kirkens teenagere. Han vil desuden fungere som medhjælper for Christina Kristensen i arbejdet blandt kirkens unge.
Søren Senholt kommer fra Mariager Frikirke, hvor han har været leder af teenagearbejdet ”Punch”. Ligeledes har han i en del år været en af lederne på de årlige teenagelejre for pinsekirkerne på landsplan.