Tanzania-veteran fylder 65 år

Afrikas humplede veje er skiftet ud med danske cykleture for Jørgen Markussen.I sin tidlige ungdom mødte Jørgen Markussen kaldet til at rejse ud som missionær.

Tidligere missionær i Brødremenighedens Danske Mission, diakon Jørgen Markussen, fylder 65 år den 13. oktober.

I 1970, knap 25 år gammel, rejste han som nyuddannet diakon sammen med sin hustru Ingrid til Tanzania og blev hospitalsadministrator på Brødremenighedens hospital i Sikonge. En stor opgave som blev klaret flot, indtil opgaven kunne overtages af en lokal medarbejder i 1974.
Derefter blev han af Brødremenighedens hovedkontor i Tabora kaldet til pionerarbejde som evangeliserende missionær i et nyt område blandt wasukumafolket mod nord.
Arbejdet bestod i undervisning og opbygning af nye menigheder samt kirkebyggeri i landsbyerne.
Jørgen Markussen har med stor dygtighed varetaget mange krævende opgaver i Tanzania.

Plejehjemsleder

I de perioder hvor det har været nødvendigt for børnenes eller helbredets skyld at være i Danmark, har han været leder på Nordborg Plejehjem på Als i 5 år, De gamles Hjem i Ikast i 3 år og sidst kirketjener ved Sct. Marie kirke i Sønderborg i 5 år.

Oprettede 20 kirker

Den sidste periode i Tanzania blev fra 2003 til udgangen af 2007. Arbejdet var her også at være evangeliserende missionær med undervisning og med opbygning af nye menigheder.
Jørgen har alene i den sidste periode tegnet og stået for byggeri af 20 nye kirker.

Hjem, men fortsat aktiv

En alvorlig ryglidelse gjorde det til sidst umuligt for missionæren at køre rundt på Afrikas dårlige veje, og han måtte vende næsen hjemad.
Det blev sammenlagt godt tyve år i Tanzania for Jørgen Markussen og hustruen Ingrid, som var aktiv med i arbejdet alle årene. Det har været år med meget arbejde, men også med stor glæde. Jørgen udtrykker ofte sin taknemlighed til Gud for årene i Tanzania. Med sit rolige og gemytlige væsen har han været vellidt af alle.
Jørgens store hobby er træskærerarbejdet, som han er meget dygtig til og har haft med på udstillinger. Han elsker også at læse gode bøger.
Jørgen Markussen er stadig missions-aktiv som medlem af ”Provstikomiteen for mission i Haderslev Domprovsti”.
Pr. 1. august flyttede Jørgen Markussen og hustru til Lindegade i Brødremenighedens egen by, Christiansfeld, hvor han nyder pensionisttilværelsen med at cykle hver dag ude i naturen og den friske luft.
Som medlem af Brødremenigheden gennem mange år afløser han ind imellem pastor Jørgen Bøytler søndag formiddag i Brødremenighedens kirke.Han hjælper også til som underviser og er gruppeleder ved ”Den røde tråd” i Degneskolen i Tyrstrup hver torsdag aften.
Jørgen og Ingrid Markussen har 4 voksne børn, 2 svigerbørn og 8 børnebørn.
Henri.