BOG TEMA
– Troen er den største gave i mit liv

Med ”Breve til Jonatan” ønsker forfatteren at formidle sine tanker og erfaringer med kristentroen for både troende og ikke troende.

Louis Jensen, født i Kø-benhavn i 1942, gift 1964 med Valborg, har fire voks-ne børn og 12 børnebørn. CV’et indeholder arbejde med en bred vifte af jobs fra håndværker til økonomichef og uddannelser af tilsvarende bredde, i dag nyder han livet og tiden som pensionist. Det kirkelige tilhørsforhold er pinsekirken i Vejle, hvor han og Valborg har været aktive siden deres ungdom.

Kan du i korthed beskrive, hvad der har bevæget dig til at skrive bogen ”Breve til Jonathan”? Hvem er den tiltænkt?
– Bogen var i første omgang tiltænkt min nærmeste familie, svarer Louis Jensen.
– Jeg havde et stærkt ønske om at videregive mine egne erfaringer med den kristne tro som det absolut bærende element i mit liv i både medgang og modgang. Derfor er det også en meget personlig bog.
Jeg oplever troen på Gud som den største gave i mit liv, og det er det, jeg ønsker at formidle.
Dernæst, fordi emnet er så alment menneskeligt, er bogen også tiltænkt dem, der er ærligt spørgende eller søgende over for det åndelige.

Hvad gør bogen nødvendig?
– En forlægger gav udtryk for, at de manglede bøger, der var velegnet til brug for ikke-”troende”. Selv mener jeg, at der mangler bøger, der på en enkel og jordnær måde fortæller den almindelige ikke-troende dansker, hvordan Gud kalder ham/hende til fællesskab med sig selv, og det vel at mærke på en måde, hvor de kan genkende sig selv i det, der skrives. Det skulle samtidig være en bog uden for mange fremmedord eller indforstået tale, og så skulle Guds kærlighed kunne fornemmes af læseren.

Hvad har opmuntret dig til at fuldføre den?
– Først og fremmest er bogen et udtryk for de følelser, tanker og oplevelser, som har arbejdet i mit sind og mine tanker igennem flere år, og som til sidst fyldte så meget, at jeg måtte skrive dem ned.
Dernæst har min kone læst mine notater, og hun fandt det så godt, at hun opmuntrede mig til fortsætte.
Da mit manuskript var færdigt, gav jeg det i kopi til en række venner og bekendte med forskellige uddannelser og baggrund. De blev opfordret til at komme med konstruktiv kritik og forslag, rettelser eller ændringer, som kunne være med til at gøre bogen bedre. Deres forslag til rettelser og ændringer er blevet indarbejdet i det omfang, jeg selv oplevede, at det ville gøre bogen bedre. Som udgangspunkt var de meget positive over for bogen. De har i høj grad været medvirkende til, at projektet blev gennemført og blev så vellykket, som tilfældet er.

Omslaget på en bog kan få folk til at vælge eller fravælge den … hvilke tanker har du gjort dig om det?
– Måske er forsiden ikke specielt fængende. Jeg har arbejdet med forskellige billeder og udkast – også nogle, der var mere kunstneriske, men uden symbolik. Dog mener jeg, at bogens indhold og miks af 52 breve med forkyndelse, personlige beretninger, digte og billeder er så godt, at den på sigt vil sælge sig selv gennem anbefalinger fra mund til mund.

Hvad vil du med forsiden?
– Ud over at det er et smukt billede af fiskekuttere, der er trukket op på stranden ved Vesterhavet, så symboliserer det den dramatiske historie om livet som fisker ved Vesterhavet. Et liv, der ikke altid var let, og som har kostet mange ægtemænds, fædres og sønners liv.
På samme måde kan det også symbolisere det enkelte menneskes liv, der er som båden, der kan blive tvunget til at søge sikker havn eller blive trukket på land, fordi det bliver for farligt eller direkte livstruende at fortsætte den kurs, man har valgt, på et oprørt hav.
Endelig kan det også henvise til de første apostle, der forlod deres erhverv som fiskere og blev frontløbere for det evangelium, der var med til at kristne Danmark og bringe åndeligt liv til mange enkeltpersoner og familier, ikke mindst langs Vesterhavet.

Hvorfor titlen ”Brev til Jonathan”?
– Titlen Breve til Jonatan er en naturlig følge af den form, jeg har valgt for bogen, idet den består af i alt 52 breve skrevet til en fiktiv person ved navn Jonathan. Kong Davids nærmeste og mest fortrolige ven hed Jonatan. Jonatan havde så stor hengivenhed for Kong David, at han var parat til at sætte livet på spil for hans skyld, derfor er navnet for mig symbolet på et stærkt og fortroligt venskab.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Hvilke reaktioner har du fået siden udgivelsen?
– De tilbagemeldinger, jeg indtil nu har modtaget, har kun været gode. Nogle har været direkte begejstrede. Andre har givet udtryk for, at det er en rigtig god bog at give til familie og venner, som ikke er troende. Endelig har nogen oplevet den så god, at de har gjort alvor af det og købt flere eksemplarer til uddeling blandt venner og bekendte.
På bogens bagside er der syv udtalelser/anmeldelser af bogen, som udtrykker både betagelse, bevægelse, begejstring og anerkendelse. Jeg kunne ikke have ønsket mig nogen bedre anbefalinger.

Breve til Jonathan:

Gør kristendommen personlig, nærværende og livsforvandlende

En farverig buket og et testamente over troens rigdomme, der udråber både ung og gammel, nær og fjern, som arvtager. Meget kan siges i forsøget på at sammenfatte indholdet og formålet med de 218 sider, som Breve til Jonathan udfolder sig på.


Artiklen fortsætter efter annoncen:For nogen tid siden blev jeg spurgt, om jeg ville læse første udkast til en bog, som skulle være et udtryk for forfatterens erfaring med den kristne tro igennem et langt liv. Jeg tænkte, at det da kunne være sjovt at følge et sådant værk i tilblivelsen, og jeg blev ikke skuffet.
Nu sidder jeg med det færdige resultat og bladrer gennem de glitrede og kulørte sider. Endnu en gang smittes jeg af begejstring, når Skaberens penselstrøg blomstrer i ord og billeder. Vi bevæger os mellem universets uendelige vidder og mikroskopiens afdækning af ufattelig kompleksitet, og der lyder et rungende Amen i mit indre, når Brorson i brevet om ”Naturen som bevis” konkluderer:
”Gik alle konger frem på rad / I deres magt og vælde, / De mægted ej det mindste blad / At sætte på en nælde. ”

Også god som andagtsbog

Det er et godt bud på en andagtsbog, som med sit sammensatte indhold minder om Andagtsbogen (anmeldt i uge 36). Modtagergruppen er nok bare et årti eller to ældre, når man betragter layoutet og dybden af erfaringer. Sproget er let forståeligt, og brevgenren former disse ”andagtsstykker” således, at de henvender sig på en ligefrem, personlig, fortrolig og nærværende måde. De jordnære referencer til alment menneskelige erfaringer og refleksioner gør også, at Breve til Jonathan har noget at sige til mennesker uden for kirken og troen.
Breve til Jonathan er 52 ugers berigelse gennem skriftsteder, erfaringer, vidnesbyrd, digte og breve, hvor den røde tråd er Guds kald til fællesskab. Det varierede indhold og bredden af emner og indfaldsvinkler er en styrke, når det netop læses i passende bidder med behørig tid til refleksion og eftertanke. Ved vejs ende står vi over for sandheder, der udfordrer, inspirerer og opmuntrer. Afslutningsfanfaren proklamerer – med udlægningen af Fader Vor: For dit er riget, magten og æren i evighed! Amen.

Louis Jensen:
Breve til Jonathan
218 sider • 198 kr.
Charis eller
Udfordringens bogsalg