Vigtigt værk nu på dansk

Da den tyske teolog og filosof Friedrich Schleiermacher i 1833 aflagde København et besøg, blev det samtidig et triumftog. En lang række arrangementer – herunder taler af den kgl. hofkonfessionarius og sange af selveste Adam Oehlenschläger – understregede besøgets betydningsfuldhed.Dengang var han en markant skikkelse, senere gik han mere eller mindre i glemmebogen herhjemme, nu er interessen genvakt, og det er i dette lys, at man skal se Aros Forlagets ambitiøse første-udgivelse på dansk af et tidligt hovedværk, Om religionen.
Værket daterer sig til 1799, og professor i teologi ved Københavns Universitet, Niels Gregersen tøver ikke, når han siger, at med dette værk begynder al moderne teologi og religionsvidenskab. Også liberal-teologi, må det tilføjes. Mange af de spørgsmål, Schleiermacher her formulerede, indgår også i debatten i dag: Hvis religion er et personligt anliggende, hvorfor opstår der så hele tiden nye religionssamfund? Og hvis religion dybest set er én, hvorfor har vi så flere religioner? Og hvordan vil fremtidens religiøsitet forme sig?
“Mennesket fødes,” skriver Schleiermascher, “med et religiøst anlæg ligesom med ethvert andet anlæg, og hvis bare dets sans ikke undertrykkes med vold, hvis bare ikke ethvert fællesskab mellem mennesket og universet spærres og stænges – dette er indrømmet religionens to elementer – så vil religionen på sin egen måde udvikles ufejlbarligt i ethvert menneske” (s. 112).
Schleiermacher befinder sig – historisk – på romantikkens grund; det gør han også idéhistorisk, når han ser religionen som følelse og ikke som en intellektuel sag. Religionen er ikke bare moral, etik og fornuft. Bogen henvendte sig “til de dannede blandt dens foragtere”, og Schleiermacher påviser, at mange af den rationalistisk orienterede, intellektuelle elites religions-indvendinger i virkeligheden baserer sig på misforståelser.
Man har diskuteret, om Schleiermacher var mest teolog eller filosof. I dette værk er han mest det sidste. Det er ikke lettilgængeligt, slet ikke. Man skal ville det. Og nok er bogen udtryk for religiøst fritænkeri, men den tvinger også til eftertanke. Også vi lever i en tid, hvor – som han kringlet formulerer det – “religionen er brudt op i småstykker og spredt for langt fra hinanden” (s. 123). Det multi-religiøse samfund og den indre splittelse i kirkesamfundene er også i dag et vilkår, man ikke kommer udenom.
Derfor kan en 200 år gammel afhandling virke så dugfrisk, som tilfældet er her.
Kristian Kristiansen

Friedrich Schleiermacher:
Om religionen
214 sider
249 kr.
Aros