De to fortabte sønner

Mange kristne i dag er som den ældste af de to sønner i lignelsen om den fortabte søn, mener forfatteren til bogen ”De fortabte sønners Gud”, Timothy Keller.Åh nej, en bog om lignelsen om den fortabte søn. Den har jeg hørt utallige prædikener, taler og bibeltimer om. Kan der siges noget nyt om den? Både ja og nej.
Bogen indeholder en klar forkyndelse af det gamle budskab om Guds kærlighed og menneskets fundamentale fortabthed, som kun Gud kan frelse os fra. Men nye dybder føjes til de gamle begreber, og nye pointer i lignelsen kommer frem ved at gå til den fra andre vinkler end den sædvanlige med fokus på den fortabte søns omvendelse.
Timothy Keller, som ifølge bogens flap-oplysninger er teolog og præst på Manhattan, gør mest ud af den ældste søn, som måske i virkeligheden er den fortabte søn. Da lignelsen er slut, er det jo i hvert fald ham, der står udenfor og ikke vil gå ind til festen.
Den ældste søns problem er, at han ikke ser sig selv som fortabt, men føler sig fortjent til faderens kærlighed, fordi han aldrig har overtrådt nogen af hans bud. Da Jesus fortalte lignelsen, var den ældste søn et billede på farisæerne.
Timothy Keller mener, at i dag er mange kristne som den ældste søn. De mener, Gud må synes om dem, fordi de lever et pænt og ordentligt liv. Og når der kommer fortabte sønner til kirken, som lever i strid med de kristne normer, møder de dem ikke med åbne arme, men med en moraliserende pegefinger.
Lignelsen om den fortabte søn kommer efter lignelserne om det forsvundne får og den tabte mønt. I de to lignelser er der en person, som leder efter og redder det tabte fra at gå fortabt. Det får Timothy Keller til at fortolke en manglende person ind i lignelsen om den fortabte søn. – Nemlig Jesus som en tredje bror, der forlod alt hos sin far og satte livet ind på at få den oprørske bror tilbage. Læst på den måde bliver lignelsen en fortælling om hele menneskehedens historie.
Bogen er skrevet i et letlæseligt sprog, og dens pointer og fortolkninger er ikke udspekulerede, men logiske og nemme at forstå. Eneste minus er, at der bliver henvist til en del forfattere, filmfolk og lignende, som ikke alle er almindeligt kendte. Det går dog ikke ud over forståelsen, men er et irritationsmoment.

Timothy Keller:
De fortabte sønners Gud
111 sider • 129,95 kr.
Credo