Glad service i 20 år

Birgitte Høirup, Randers, er ansat som serviceleder i Kristelig Fagbevægelse med ansvar for serviceopgaverne på hovedkontoret.
Hun har arbejdet i Kristelig Fagbevægelse de seneste 20 år som bl.a. it-udvikler, kundekonsulent og direk-tionssekretær.
Birgitte Høirup sætter arbejdsglæden i højsædet. Hun er 44 år og uddannet kontorassistent og it-udvikler.