Kirken bør blive meget bedre til at profilere sig

Hvis Folkekirken ikke eksisterer i medierne, eksisterer den slet ikke, siger ekspert i ”branding”.
Folkekirken har et presserende kommunikationsproblem, der illustreres ved, at kun 3 pct. af medlemmerne er jævnlige gudstjenestedeltagere.

Det er en stor udfordring at få Folkekirken ud til folket.

Denne udfordring tages op af bl.a. et infocenter i Københavns Stift og ansatte mediekonsulenter i bl.a. Aalborg og Viborg Stifter.
Nu går også Menighedsrådsforeningen i brechen for sagen. Og i Menighedsrådenes Blad giver en ekspert i ”branding” syv gode råd til en profilering af Folkekirken. Jørgen Michael Rasmussen er kommunikationskonsulent i firmaet Brandbrother.

Ud til de andre

Hans første råd til Folkekirken er, at kirken skal prioritere at kommunikere til de mennesker, der ikke kommer i Folkekirken i dag.
Råd nr. 2 lyder: Folkekirken skal se sig selv som en integreret del af samfundet:
– Folkekirken må smøge ærmerne op og igen bygge en bro mellem det verdslige og det åndelige. Hvis man skal forbedre sin kommunikation, må man ud af kirkerne og blive en aktiv del af arbejdslivet, fritiden, samfundsdebatten, kunsten, kulturen m. m., siger han.
Og så kommer rådene ellers som perler på en snor:
Folkekirken skal turde have holdninger og mene noget.
Folkekirken skal arbejde strategisk med sin kommunikation. For ”hvis ikke man er til stede i medierne, så eksisterer man kort sagt ikke”.
Men her løber han ind en udfordring. For ingen kan reelt udtale sig på hele Folkekirkens vegne. Derfor er det også svært at blive enige om en samlet kommunikationsstrategi.
Men det må Folkekirken gøre op med. Og derfor lyder næste råd: Folkekirken skal i højere grad samle ansvaret for kommunikationen centralt.

Folkekirken – en af de største virksomheder

– Folkekirken har et kommunikationsbudget, der er så stort, at det samlet set kun matches af de allerstørste virksomheder herhjemme, siger Jørgen Michael Rasmussen.
Folkekirken skal professionalisere sin kommunikation, lyder endnu et råd.
– Derfor: saml budgetterne, centralisér ansvaret, og brug professionelle folk til at tage sig af kommunikationen!
Det sidste råd er uomgængeligt: Folkekirken skal ud at markedsføre sig:
– Det er på tide at lægge berøringsangsten til side og tage hul på at bygge Folkekirkens brand gennem en målrettet kommunikationsindsats.

Erfaringer på Facebook

Flere kirkelige kommunikationsfolk byder sig til. Kirkekonsulenter.dk er et netværk, der ofte benyttes af sognene. Men kirkens egne kommunikationsfolk deler også erfaringer på kryds og tværs. Derfor har Folkekirken.dk netop oprettet en Facebook-profil til erfaringsdeling.