Debat

Debatindlæg er udtryk for læserens egen holdning – ikke nødvendigvis Udfordringens.
Obs! Max 200 ord. Red. forbeholder sig ret til at forkorte og udelade indlæg.

Andres lidelser

Henri Nissen skriver i sin artikel om Anne Catharine Emmerich, at hendes måde at påtage sig andres sygdomme på ”strider imod fornuften og vores teologi i dag. ”
Netop læren om den stedfortrædende lidelse virkede på en gang skræmmende og virkelig smuk på mig, da jeg for 10 år siden lærte den katolske kirke at kende. Her gælder den nemlig stadig. Jeg tilbød dengang en gammel syg katolik, at jeg ville bede om at måtte aflaste hende lidt i hendes lidelser, til hvilket hun, med det der lys og glimt i øjet, som vise gamle kristne har, svarede ”jo, tak, men du må da ikke tage mine lidelser fra mig!”
Jeg forstod, at hun så på sine smerter som et vældigt våben imod den onde, fordi hun kunne forbinde dem med Kristi sonoffer, når hun bad for andre menneskers frelse. Bibelsteder som ” bær hverandres byrder”, ”hvad der mangler af Kristi lidelse udfylder jeg med min egen krop for Hans Legeme” og ” når et lem lider, lider hele legemet” rummer alle denne visdom, og egentlig er det vel også den yderste konsekvens af at elske – at være villig til sætte sit liv til for sin næste. En både skræmmende, men virkelig smuk tanke!
Karen Marie Kofoed Petersen
Strandvejen 1
6720 Nordby
Fanø

Det frie liv?

Et af mine børnebørn skal til at vælge studieretning. Jeg spurgte ham, hvordan det gik, og han svarede mig, at han var i gang med at sortere fra efter udelukkelsesmetoden, for at finde frem til hvad han har lyst til.
Jeg selv tænker meget på ordene “menneskelige værdier”, det er noget, der er svært at tage og føle på; men her kan man måske også gå efter udelukkelsesmetoden. Hvad giver sjælen glæde og fred? Har det i de sidste mange år ikke kun været de fysiske behov, der skulle dækkes? At erhverve sig materielle goder, lækker mad, rejser og sex, til fordel for gamle værdier som et tæt sammenknyttet familieliv, far, mor og børn – ikke altid uden gnidninger; men livet har aldrig kun været en dans på roser, og vil aldrig blive det, det er utopi at tro det. Med 50% opløsning af alle ægteskaber, delebørn, fravalg af børn, aborter, at ende livet i stor ensomhed. Man har haft kortere eller længere lykkeoplevelser, og så…? Er meningen med livet kun her og nu, – hvis man lever længe nok, kommer alderdommen og døden, og så er der vel det store spørgsmål: er der et liv efter dette korte liv – er der en evighed?
De fleste religioner taler om det evige liv, og i Danmark, der i over 1000 år har kaldt sig kristent, viser alt i Bibelen hen imod det evige liv, med Paradis og Helvede, hvor Jesus er vejen til Paradis. For den kristne er et liv levet med Gud i overensstemmelse med hans Ord for det meste et lykkeligt liv, stadigt ikke uden problemer, men med problemerne i et “Gudsperspektiv”.
Er mange danskere ikke blevet fanger af deres egen frihed? Har det frie liv ført til varige livsværdier? Til det lykkelige liv, man var sikre på kunne opnå ved egen hjælp efter 1968’erne?
Ulla Kjærulf
Langelandsvej 48
4600 Køge

Ang. fostre!

Hvis et foster har en defekt eller formodes at have en defekt, kan det fravælges og aflives /aborteres. Hvis et barn, der er født, har en fejl eller bare af én eller anden grund er uønsket, kan det nok fravælges, men ikke aflives.
Hvorfor har de ufødte mon ikke ret til at leve, hvis de ikke er perfekte og fejlfrie? De ufødtes stemmer kan ikke høres. De har brug for nogen, der vil tale deres sag og forsvare deres ret til at leve. – Der er også andre svage i vort samfund. Flere forskellige kategorier. De har allesammen brug for nogen, der vil forsvare dem og tale deres sag.
Det er én af Kristendemokraternes vigtigste opgaver at være forsvarer og talsmand for de svage. Som folketingskandidat betragter jeg det som en ære at være med til det.
Jens Peter Lauge Giversen
Nørager l B st. th.
6400 Sønderborg