Katolsk Kirke bliver mere kontant i misbrugssager

Den Katolske Kirke i Danmark har vedtaget nye regler for håndtering af sager om seksuelt misbrug. Sagerne skal straks meldes til politiet, og mistænkte præster skal beskyttes mod medierne.Den Katolske Kirke i Danmark har nu vedtaget en revideret udgave af regler for håndtering af seksuelle misbrugssager.

Biskop Czeslaw Kozon

Tidligere blev præsten suspenderet ved mistanke om overgreb. Nu kan han først blive suspenderet, ”ud fra en konkret vurdering af alle elementer i en konkret sag”, skriver Katolsk Orientering:

Beredskabsplan duede ikke

– En af de ting, vi har måttet lære er, at den beredskabsplan efter norsk forbillede, der blev udarbejdet i 2008, ikke bestod prøven, da de mange overgrebssager – reelle som det modsatte – bragte Kirken på avisernes forsider, skriver pressetalsmand Niels Engelbrecht sammen med Erling Tiedemann og Hanne Gregersen i artiklen.
Kritikpunkterne går bl.a. på, at Katolsk Kirke ikke med det samme gav aktindsigt og overgav sagerne til politiet. I stedet håndterede man sagerne internt og suspenderede præster på blot og bar mistanke.

Klar tale

De nye regler går nu i korthed ud på, at
1. Hvis der er mistanke om noget strafbart, vil sagen blive meldt til politiet.
2. Den krænkede skal have hurtig hjælp, og kirken formidler gerne kontakt til professionelle på området.
3. Det katolske bispedømme vil føre tjenstlig sag mod enhver medarbejder, der forgriber sig mod børn og unge.
Politiet frafaldt de i alt 33 sager om misbrug i Katolsk Kirke, fordi de enten var forældede, eller der ikke var grundlag for en straffesag. Men de nye regler i Katolsk Kirke indebærer, at selv om politiet frafalder en sag, fordi den er forældet, kan den stadig få konsekvenser for krænkerens fremtid i kirken. Dette gælder også for ”grænseoverskridende adfærd af seksuel karakter, som vel ikke er strafbar, men som dog er uacceptabel i kirken”.
Men alt dette skal gå rigtigt til, skriver Katolsk Orientering: Man er uskyldig, indtil andet er bevist, og den anklagede skal så vidt muligt beskyttes mod offentlig eksponering.

Opgør med forkert kultur

Biskop Czeslaw Kozon indrømmer, at misbrugssagerne kan skyldes en forkert kultur i Katolsk Kirke, en kultur, han håber at gøre op med:
– Vi kan ikke sige os fri for, at noget af det, der er gået galt, beror på en fortidig kultur i kirken. Den må vi gøre op med. Vi må alle ønske at være med til at forny kirken. Det kan ske ved opdatering af kommunikationsformer og måder at reagere på, skrev han i et brev til katolske menigheder allerede i sommer.