11 kristne arresteret i Laos

Gademøde i Laos

I Laos er 11 kristne blevet arresteret, efter at regeringssoldater trængte ind i Wannas hus under en stilfærdig fællesspisning den 4. januar. Husmenigheden, som siden 2008 har været udsat for intens forfølgelse og genopdragelse fra myndighederne, havde annonceret en større julefejring den 5. januar, og fællesskabet den 4. blev derfor betragtet som et hemmeligt møde. Wanna, som selv blev kristen i 2008, har i dag en husmenighed på omkring 25 familier.
Otte af de arresterede er blevet løsladt, blandet andet to børn på fire og otte år. De resterende tre har alle pastoralt ansvar og kan blive dømt til barske fængselsstraffe fortæller HRWLRF, en menneskerettighedsorganisation fra Laos.