Danmark fører ikke religionskrig

Biskopper understregede deres holdning til Danmarks krigsdeltagelse, da de mødtes med provster i forsvaret.
Folkekirken skal fortsat sende præster med danske soldater i felten, men præsterne skal være erfarne og veluddannede, mener de.
Biskopperne fandt ifølge mødereferatet anledning til at ”understrege, at de ikke finder, at Danmarks krigsindsats er en religionskrig.”
På bispemødet blev kirkens arbejde med selvmordsforebyggelse også drøftet, skriver folkekirken.dk.