Debat

Debatindlæg er udtryk for læserens egen holdning – ikke nødvendigvis Udfordringens.
Obs! Max 200 ord. Red. forbeholder sig ret til at forkorte og udelade indlæg.

Evangeliets dagsorden
Også jeg interesserer mig for, hvordan mit land og Europa styres. Og for hvad der ellers sker i verden, vel vidende, at som kristen er mit rige ikke af denne verden. Men jeg er i verden og er taknemlig for at bo i Danmark, som i øjeblikket hidsigt debatterer, hvem der skal lukkes ind efter et sindrigt pointsystem.
Men ingen lukkes ind i Guds rige efter et kvalificerende pointsystem. Vort kald er med evangeliets ord at kalde mennesker fra verdens synkende skude til Guds evige rige. Den korteste vækkelsesprædiken herom lyder sådan: ”Tiden er inde, Guds rige er kommet nær, omvend jer og tro på evangeliet!” Mk. 1:15.
Vi siger derfor ikke som politikerne: ”Vi må give køb på vor samvittighed og visse principper for at få ”indflydelse” og ”komme igennem” med blot nogle af vore ”mærkesager”. Forstå dog, at sådan er politik nu en gang!” Et sådant liv ville dog i længden være uudholdeligt for en Kristi efterfølger.
Apostlens dagsorden var og er en anden. ”….vi anbefaler os til ethvert menneskes samvittighed for Guds åsyn ved åbent at forkynde sandheden!” 2.Kor. 4:2. Ikke noget med at skifte kasket fra sag til sag. Sandheden er ikke relativ, men absolut. Mine kritikere opponerer selvsagt. Desuagtet synger jeg med Ingemann:
I alle de riger og lande
hvorhen jeg i verden for,
jeg kæmped med åben pande
for det, jeg for alvor tror!
Ret beset har vi ikke lang tid at gøre det i.
Jørn Nielsen,
H.C. Lumbyes Vej 159A,
4700 Næstved

Unges tomhedsfølelse
Som reaktion på 20-årige Anna fra København, der i sit ihærdige eksistensjag ifølge DR1 TTV s 119 12.dec. 10 ikke er i stand til at finde en hvilende identitetsforståelse, vil jeg i kærlighedens navn tillade mig at blande mig.
Sammen med det stigende antal unge føler Anna, at hun ikke slår til, og hårdt arbejde giver dem ikke en meningsfyldt tilværelse eller eksistensberettigelse.
Udenrigsministeriet har netop officielt erklæret Danmark som et kristent land. Gud er i vort land! Det er Jul.
Julen og livet drejer sig om at finde Jesus, Fredsfyrsten!
Kære Anna/ ligestillede: Det er ikke ved selvanstrengelse, man opnår selvrespekt, selvværd, identitetsforståelse, hvile eller indre fred. I Bibelen og hos din Gud og Skaber, i troen på Jesus Kristus, er du – uden præstationer – et dyrebart, unikt og tilstrækkeligt menneske, et elsket Guds Kongebarn, hvor du er omringet af Guds kærlighed og fred, der overgår al forstand. Tillykke med livet!

Johannes Kirk Søndergaard,
Enebærparken 146,
Kolding