Flot kirkeminister-historie

I 1916 fik vi i Danmark vores første kirkeminister, Thorvald Povlsen, fra Radikale Venstre i Zahles regering. Frem til i dag har vi haft i alt 33 kirkeministre, og de bliver alle portrætteret i Asger Baunsbak-Jensens nye bog Kirke før politik.
Læreren, samfundsdebattøren, undervisningsdirektøren, politikeren, sognepræsten og forfatteren Asger Baunsbak-Jensen satte sig for at lave en kirkeministerhistorie, hvor han følger to spor: ”Hvad der er sket i det folkekirkelige liv i de seneste 100 år, og hvordan det har haft indflydelse på den kirkelige lovgivning og kirkeministerens arbejde”, og jeg opfatter bogen som en håndsrækning til alle samfundsinteresserede, kirkehistorieinteresserede, teologer og menighedsrådsmedlemmer, så man får mulighed for at se en sammenhæng mellem kirke og folk.
De 33 kirkeministerportrætter er hver for sig spændende at dukke ned i for at se, hvilke fingeraftryk de har haft på udviklingen i det kirkelige liv. De fleste var kun kirkeminister i ganske få år, men flere nåede alligevel at sætte stærke aftryk. Hvert portræt er kort, 1½- 3 sider, og skal man mere i dybden med den enkelte kirkeminister, må man til andre kilder. Men her får man en god introduktion og en god oversigt, dygtigt sammensat af Asger Baunsbak-Jensen
Flere kirkeministre har virkelig sat præg på udviklingen, og det vil føre for vidt at komme ind på hver enkelt her. Men jeg vil trække Bodil Koch frem. Hun var verdens første kvindelige kirkeminister og den, der har siddet på posten længst. Torben Rechendorff sad også forholdsvis længe og lagde et meget stort arbejde som kirkeminister.
Ud over kirkeministerportrætterne er der spændende afsnit om grundtvigianismen, Indre Mission, Luthersk Missionsforening, Tidehverv, Socialdemokratiet og kirken, debat om eventuel skilsmisse mellem kirke og stat, højskolerne og kirken, bispevalg og desuden enkelte teologportrætter samt et afsnit om Grosbøll-sagen.
Højskolens indflydelse på kirken og kirkelivet er væsentlig eller var væsentlig. Højskolen spiller desværre slet ikke samme rolle i dag som tidligere, og det får forfatteren til at skrive: ”Det er medierne, der nu styrer den offentlige debat, men her hersker historieløsheden, fordi skolens undervisning i historie og kristendom er svækket” – og det er så rigtigt, som det er sagt.
Historien er spændende. Tilbage står gisningerne om fremtiden. Hvordan vil det gå for kirken og det danske folk?
Asger Baunsbak-Jensens kirkeministerhistorie er ikke nogen egentlig kirkehistorie, men derimod forfatterens egne iagttagelser og vurderinger kombineret med faktuelle oplysninger. Den er bestemt anbefalelsesværdig.

Asger Baunsbak-Jensen:
Kirke før politik
234 sider • 279 kr. • ALFA