Fra tro til tro

Brugbart arbejdsmateriale til mødet med de nyreligiøse og muslimerne.Siden Alpha-kursernes fremkomst har der været et væld af materialer beregnet på at give søgende mennesker en indføring i den kristne tro. “Tro i mødet” er et af de nyeste skud på stammen.
Materialet forgrener sig ved at henvende sig til to specifikke grupper af søgende mennesker: de nyreligiøse og muslimerne. Det er oplagt at henvende sig til mennesker, som i forvejen har en tro og derfor er åbne for det åndeliges eksistens.
“Tro i mødet” består af en vejlederbog og to sæt af hæfter i henholdsvis Kristus-Vejen og Kristen spiritualitet. De ni hæfter (i hver serie) har hver sit væsentlige emne. De indeholder interviews, bøn, skriftsteder og citater mv., alt sammen serveret i et layout der udgør en appetitlig indpakning.
Den teoretiske del af Tro i mødet – som beskrives i vejledningen – indeholder en indføring i den multireligiøse virkelighed, som folkekirken også er blevet en del af, og som den må forholde sig til. Hvordan møder vi de andre religioner? Det er et vigtigt og aktuelt emne, der tages op. Som sognepræsten ved Vor Frelsers kirke i Vejle, Bjørn Ellerbek, bemærker:
”Det er lærerigt, men også til tider lidt teoretisk, med forskellige teologiske modeller for, hvordan vi kan møde de andre. Hvis der er for meget af den slags, bliver det kun ved snakken.”
Hæfterne er tro mod folkekirkens bekendelse og benytter sig, som en frikirkepræst lægger mærke til, af denne referenceramme, både ift. hvad kirkens rum kommunikerer, og hvem der citeres. Der lægges da heller ikke skjul på, at det er med afsættet i Folkekirke og Religionsmøde materialet er udarbejdet, og altså ikke som Alpha-kurset, der er anvendeligt i en bredere kirkelig kontekst.
Desværre må jeg give folkekirkepræsten medhold, når han karakteriserer materialet som ”skrevet på en neutral og lidt distancerende måde, det er en lidt kedelig og bleg Kristus-vej.” Samtidig med, at der differentieres mellem hæfterne: ”Hvor de 9 hæfter til Kristus-Vejen efterlader læseren som tilskuer og ikke som medvandrer på Kristus-vejen er det anderledes med de 9 hæfter om Kristen spiritualitet. Her oplever vi troens puls og liv, og det sætter læseren i bevægelse” (Bjørn Ellerbek). Dette opnås ved, at Kristen spiritualitet relaterer direkte til deltagernes egne erfaringer og deltagelse i refleksion, drøftelser og bøn.
Dog må det påskønnes, at materialet dækker et behov for at møde mennesker i dagens Danmark, dér hvor de er med deres spørgsmål og ikke mindst forskellige indfaldsvinkler til det at tro.
De 12 forfatteres kollektive erfaringer i mødet med de nyreligiøse og muslimerne giver en stærk videns-base, som de gør brug af, hvilket efterlader et indtryk af faglig tyngde og seriøsitet. Koblet med en karismatisk formidling kunne Tro i mødet, blive til netop tro, der møder tro og dermed skaber tro.

Kåre Schelde Christensen,
Mogens S. Mogensen
og Jette Dahl (red.):
Tro i mødet
178 sider • 249 kr.
Kristus-Vejen
Kristen spiritualitet
– samlemapper med 9 hæfter
Pr. stk: 99 kr. • Unitas