Forsat medlemstab i Svenska Kyrkan

Den svenske lutherske kirke fortsætter sin nedgang om end i et lidt mere langsom tempo. I det år, der snart er omme, var nettotabet 52.106 medlemmer sammenlignet med 2009, da kirken mistede 66.860 personer. I perioden fra 1. november 2009 til 31. oktober 2010 forlod 58.008 medlemmer Svenska Kyrkan og 5.902 indtrådte.
Året før – fra den 1. november 2008 til den 31. oktober 2009 – mistede kirken 73.396 medlemmer.
Det usædvanligt høje tal skyldes debatten om vielser af samme køn, og det er kun i år 2004, at flere medlemmer forlod kirken. Den gang var tabet 79.032 personer.
I 1970 var 95,5 procent av Sveriges befolkning medlemmer af Svenska Kyrkan, og samme år var der 9.403 personer, der forlod kirken. I 2009 var 71.3 procent af befolkningen medlemmer.