KIT samarbejder med katolikker

Kirkernes Integrations Tjeneste er paraply for frikirkernes integration af nydanskere. Nu har Katolsk Kirke sluttet sig til. Der er netop indgået en treårig samarbejdsaftale.
– KIT er repræsenteret mange steder, hvor de også møder katolikker – fx blandt FN-kvoteflygtninge eller via KITs rådgivning af au pairs, forklarer Helle Jørgensen, som er sprog- og integra-tionskonsulent i Den Katolske Kirke.
Tanken er at udbygge samarbejdet, så også KIT får gavn af Katolsk Kirkes sprog- og kulturkurser for udenlandske forkyndere, fortæller magasinet domino.
– Det er en kæmpe fordel, at vi kan stå samlet over for myndigheder og medier, tilføjer KITs daglige leder Hans Henrik Lund (billedet).