Mekane Yesus-kirken i Etiopien klar til at stå på egne ben

En Mekane Yesus-kirke med ekstra pladser til gudstjenesten.

Etiopisk luthersk kirke arbejder på at blive økonomisk uafhængig af udenlanske samarbejdspartnere i 2011.
Mekane-Jesus-Kirken er Etiopiens lutherske kirke, som har mere end fem millioner medlemmer og er i stadig vækst. På et møde i slutningen af 2010 holdt kirken en konference om kirkens økonomi, hvor man blev enige om at lave en strategi for at gøre kirken helt selvfinansierende i 2011. Nu betaler kirkens medlemmer 80% af udgifterne til kirkens drift og arbejdsopgaver, fortæller Dansk Etiopermission, en af kirkens danske samarbejdspartnere.
Irene