Religiøs trilogi

Lise Hjorth Michelsen har selv udgivet sine tre spirituelle bøger, der alle er illustreret med egne religiøse malerier.
Teksterne i bøgerne består langt overvejende af budskaber, som hun efter eget udsagn har modtaget fra Gud, og som er formuleret i et meget poetisk sprog.
Bøgerne har forord med anbefalinger af to præster.
Se i øvrigt interviewet med forfatteren i Udfordringen uge 34, 2010.
NJV

Lise Hjorth Michelsen:
At tjene Gud • 111 sider • 150 kr.
Gud er i mit hjerte • 239 sider • 260 kr.
Kæreste du • 160 sider • 195 kr.
Forlaget Virk