Ord til at leve og dø på

Unitas har i samarbejde med Diakonissestiftelsen udgivet en lille, meget fin bog.
Ord til livet er titlen, og den indeholder stort set kun kendte bibelord og salmer; men det er ord, man slet ikke kan blive færdig med – de kan tværtimod blive ved med at tale til en om alt det væsentlige i livet og det, der gør livets afslutning til at bære.
NJV

Marianne Bønløkke (red.):
Ord til livet
80 sider • 79 kr. • Unitas