Bedste bog om Grundtvig?

I en note efter forordet til denne nye udgave af tredjegenerationsindvandreren, forfatteren og højskolelæreren Finn Abrahamowitz’ bog Grundtvig – Danmark til lykke skriver forlaget, at den er ”den skarpeste og ærligste Grundtvig-fremstilling, der findes på dansk”.
Bogen udkom første gang i 2000, hvor den fik en så positiv modtagelse fra alle sider, at forlaget i en pressemeddelelse i forbindelse med nyudgivelsen har kunnet skrive: ”Det er Grundtvig man skal gå til, hvis man vil forstå, hvad det vil sige at være dansk – og Abrahamowitz man skal gå til, hvis man vil forstå Grundtvig.”
Og det er vel nærmest det samme som at sige, at denne bog om salmedigteren, præsten, politikeren og højskolemanden er uomgængelig for danskere.
NJV

Finn Abrahamowitz.
Grundtvig – Danmark til lykke
413 sider • 299 kr.
Informations Forlag