Et menneske af ordet

En nærmere præsentation af den nu 73-årige digterpræst, forhenværende foredragsholder og samfundsdebattør mv. er nok unødvendig. Som denne biografi hævder, er billedet af den skæggede og lystigt talende Johannes Møllehave indprentet på langt de fleste danskeres nethinde.
Alligevel bliver der i Møllehave – Jagten på lyset og kærligheden gjort et forsøg på at fortælle historien om manden med de mange ord på en ny måde. Vi skal ind til selve kernen, drivkraften bag Vulkanen, som han kaldes, pga. de enorme udladninger af energi udkrystalliseret i floder af ord, fortællinger, anekdoter, vittigheder og skarpe fortolkninger af kendte værker fra H.C. Andersen til Shakespeare og fra Storm P til Dostojevski. Ifølge forfatteren er denne drivkraft angsten, fortvivlelsen og mørket, som kun kan holdes i ave gennem den konstante stræben efter lyset, livet og kærligheden. Møllehave er en dobbelt identitet, den offentlige, velkendte, elskede og foragtede og den skjulte masochistiske og depressive. I billedlig forstand er Johannes Møllehaves liv som en smutsten; så længe den springer hen over vandet, er dens færden let, lystig og fuld af kraft, men i det øjeblik den mister farten, går den til bunds.
Vi får et indblik i ikonet Møllehave som forkynder, fortæller, far, barmhjertig samaritaner – og det bliver næsten glorificerende, selv om forfatteren ikke skjuler, at samme Møllehave har mødt modstand fra flere kanter. Dynamikken i bogen er postulatet om ”det dobbelte menneske”, men set fra et dramatisk perspektiv fylder mørket meget lidt – kun som en tågebanke, der svøber sig om fødderne på den store mand, men ikke rigtig når ham til sokkeholderne.
Man kan mene meget om Møllehaves holdninger og livsførelse, men med Møllehave – Jagten på lyset og kærligheden skabes et klart indtryk af en personlighed, som har efterladt sig metertykke aftryk i både det kirkelige og det kulturelle landskab, og det gør ham under alle omstændigheder interessant at læse om.

Ole Sønnichsen:
Møllehave – Jagten på
lyset og kærligheden
296 sider • 299,95 kr.
Gyldendal