Debat

Debatindlæg er udtryk for læserens egen holdning – ikke nødvendigvis Udfordringens.
Obs! Max 200 ord. Red. forbeholder sig ret til at forkorte og udelade indlæg

Det står der altså ikke

Ja, man må tage sig til hovedet, når flertallet af vore biskopper vil prøve at vejlede os med hensyn til partnerskabsritualer.
Tag f.eks. Rom.1,27, hvor der bl.a. står, at ”mænd levede skamløst med mænd”. Med den udmelding nogle biskopper kommer med, skulle man næsten tro, at der stod ”mænd levede harmonisk med mænd”, men det står der altså ikke.
Hvornår erkender vore biskopper, at Paulus ikke er en hr. hvem som helst? Han var apostel, og hans ord tæller mere end, hvad end biskop i Danmark kan udtænke.
Det er en skam, at de samme personer, som skulle vejlede de vildfarne, nu vildleder de vejfarende. Biskopper kommer og går, men Guds ord består.
Gert Grube,
Lundbjergvej 5,
Gårslev, 7080 Børkop

Kan man bruge Bibelen i Folketinget?

Som kristen politiker mener jeg ikke, at man skal bruge Bibelen i tide og utide. Man skal argumentere med politiske argumenter. Men der er situationer, hvor det virkelig er på sin plads at henvise til Bibelen.
En sådan situation opstod i 70’erne, da det socialdemokratiske folketingsmedlem, den færøske præst Johan Nielsen, på Folketingets talerstol løftede Bibelen og talte mod fri abort. Det vakte debat, at han gjorde det, men det skabte også dyb respekt.
I dag diskuterer man indførelse af et vielsesritual for homoseksuelle – noget Folketinget slet ikke bør blande sig i. Ritualer hører til kirkens indre anliggende, og det bør alene være kirken, der tager stilling til det. Men der er vist ingen tvivl om, at kirkeministeren vil fremsætte forslag om indførelse af et ritual for kønsneutrale ægteskaber. Når det sker, vil der være brug for, at der er et folketingsmedlem, der med Bibelen i hånd fortæller, at homoseksualitet i Bibelen bliver betragtet som synd og som en vederstyggelighed, og derfor bør Folketinget IKKE indføre et sådant vielsesritual for kirken.
Bjarne Nederby Jessen
Vinderød Enghavevej 73
3300 Frederiksværk
MF-kandidat for
Kristendemokraterne

KD: Nej til lov om Folkekirkens ritualer!

Kristendemokraterne vender sig fortsat mod ethvert politisk indgreb i Folkekirkens anliggender. Vi står lige nu ved en skillevej, hvor de folkevalgte og regeringen må gøre op med sig selv, om de vil respektere kirkens frihed.
Kristendemokraterne har med tilfredshed noteret, at kirkeminister Birthe Rønn Hornbech har afværget lovgivning om en kirkelig vielse af homoseksuelle – ved at nedsætte et kirkeministerielt udvalg, der skulle se på sagen. Udvalget med Københavns Stifts biskop, Peter Skov-Jakobsen, i spidsen har afgivet en rapport, og høringssvarene er offentliggjort.
Nu siger kirkeordfører Bente Dahl fra Radikale Venstre, at hun hurtigst muligt vil genfremsætte det beslutningsforslag, der blev trukket tilbage, da kirkeministeren nedsatte udvalget. Til det siger Kristendemokraterne: Folketinget skal ikke lovgive omkring Folkekirkens ritualer!
Det er ikke foreneligt med folkestyrets idegrundlag, at folketinget fortsat skal bestemme over kirkens indre anliggender. De gamle grundlovsfædre fik indføjet § 66 i Grundloven, der bestemmer, at folkekirkens anliggender skal ordnes ved lov. Folketinget bør snarest muligt leve op til denne bestemmelse.
Det kan ikke være rimeligt, at et folketing med folketingsmedlemmer, der ikke er medlemmer af folkekirken, skal lovgive om kirkens indre anliggender. Folketinget må indføre en egentlig kirkeforfatning, så det er kirken, der bestemmer over kirkens indre anliggender. Så kirken bliver Herre i eget hus.
Bjarne Hartung Kirkegaard
Pilebroen 11 – Allinge
Formand for
Kristendemokraterne

Kommentar

Kurt Ravnkilde kan godt forstå ateisterne. Hvor er Gud henne, og hvorfor tillader han, at mennesker skal lide så meget. KRs perspektiv synes at være meget menneskecentreret. Burde KR ikke i stedet spørge sig selv: Hvorfor sker der i det hele taget noget godt i en syndig verden, der har vendt sig bort fra Gud? Er det ikke for at mennesker skal se Guds langmodighed, nåde og godhed og vende sig til ham af hele deres hjerte? Når katastrofen så rammer, som den har ramt Australien, hvad er så formålet med det? Er det ikke for at advare om den kommende dom og for at mennesker skal vende sig bort fra deres onde vej og vende sig til Gud af hele deres hjerte? Desuden vil jeg sige, at jeg inderligt håber, at KR har gjort sin ateistiske ven bekendt med, hvorledes den gode, hellige og retfærdige Gud har bevist sin kærlighed for syndere ved at tilvejebringe et fuldkomment offer som betaling for deres forbrydelser.
Carsten Jørgensen
Gersagerparken 143, 3.tv
2670 / Greve

Velfærd smuldrer væk

Der er vist mange, der undrer sig mere og mere over alle disse naturkatastrofer, der er sket de sidste år og nu blandt andet har medført stigende mangel på afgrøder. Er vi mon nået til Johannes Åbenbaring kapitel 18; til ophøret af den megen handel; til at rigdommene blandt jordens bedrestillede befolkning er ved at smuldre bort – hvad skal Danmark så leve af? Af de få store danske firmaer på verdensplan? For det at lade mig passe dine ældre, og så passer du mine børn, det giver ikke rigtig mening. Skal vi støtte et ubegrænset sundhedssystem for at forlænge liv, på alle præmisser, samtidig med at vi betaler for, at så mange uønskede graviditeter bliver fjernet? Er der økonomisk grundlag for det? Og angående aborterne, så må de kvinder, der siger, at de selv bestemmer over deres kroppe, selv stå til ansvar, også økonomisk, for det, og ikke lade et helt lands samvittighed indgå i ansvaret.
Er arbejdsmarkedets hjul ved at gå i stå? Vi må stoppe det uhæmmede ræs med at købe og forny, og skal vi i stedet til at udnytte vore resurser bedre: bruge mere tv og IT i undervisningen; selv tilberede vores mad og dermed undgå så mange giftige tilsætningsstoffer; dyrke vores grøntsager, hvor der nu er græs. Hvad med lidt proteiner i form af høns, genbruge og først og fremmest genfinde nogle af livets nære værdier som næstekærlighed i stedet for bare at kræve ind og hævde sin ret? – For mig at se, er det danske velfærdssamfund ved at smuldre væk. (Forkortet af red.)
Ulla Kjærulf
Langelandsvej 49
4600 Køge