Debat

Debatindlæg er udtryk for læserens egen holdning – ikke nødvendigvis Udfordringens. Obs! Max 200 ord. Red. forbeholder sig ret til at forkorte og udelade indlæg.

Læger – se her

Tak for artiklen i Uge 3 om læge Sven Frederick Østerhus, som har stiftet en ny forening ”Læger mod abort”. På foreningens hjemmeside: Laegermodabort.dk præsenterer han sig og begrunder, hvorfor det er ham meget magtpåliggende at forklare og fortælle Danmark, hvad en abort egentlig er for noget. Og det gør han så, også ud fra egne erfaringer på en gynækologisk afdeling, og hans holdning er ganske klar – gå selv ind og se på hjemmesiden.
TAK for den forening – hvor har vi savnet den! Jeg har gennem mine år som folketingskandidat gang på gang efterlyst en holdningsændring hos de danske læger. Det er min bøn, at hjemmesiden vil tale til rigtig mange læger og til hospitalspersonale.
Alle børn har ret til livet – det er også Kristendemokraternes holdning, klart fremsat i principprogrammet, men desværre en holdning, vi er alene om blandt de politiske partier i Danmark. – Der kan for øjeblikket ikke samles flertal i Folketinget for afskaffelse af den fri abort, men hvad vi kan gøre nu, er at være med til at redde så mange børn som muligt. Vi ønsker at nedbringe antallet af aborter i Danmark og har derfor fremsat et forslag til folketingsbeslutning om obligatorisk rådgivning af abortsøgende.
Mette Guldager
Folketingskandidat for KD
Løvegade 51A, 1.tv.
4200 Slagelse

Kommentar

Carsten Jørgensen i Greve er så venlig at kommentere mit indlæg.: ”Jeg kan godt forstå ateiserne”. Tak for det. Han skriver bla.: ”inderligt håber, at KR har gjort sin ateistiske ven bekendt med, hvordan den gode, hellige og retfærdige Gud har bevist sin kærlighed for syndere ved at tilvejebringe et fuldkomment offer som betaling for deres forbrydelser.”
CJ kan være helt rolig, for det har jeg gjort ateisten opmærksom på. Men når han nu slet ikke tror på, at der overhovedet eksisterer en Gud, så er det lidt vanskeligt at overbevise ham om, at denne ikke-eksisterende Gud har/havde en søn, som kom herned og forsonede menneskeheden med Gud.
Da han indledte vores korrespondance med et privatbrev, skrev han ærligt, at han godt var klar over, at han ikke kunne gøre mig til ateist, hvilket jeg besvarede med, at jeg også godt nok var klar over, at det var vanskeligt at gøre ham til troende kristen.
Derfor gjorde jeg noget helt andet: jeg har prøvet at overbevise ham om, at den kristne tro ikke er en religion, men suverænt anderledes end al anden tro, da det for religionen er karakteristisk, at mennesket igennem sin underkastelse, sin tilbedelse, sin lydighed over for guden stræber op mod guden, medens det er kristendommens særkende, at her var det guden, der kom ned til mennesket, var både sand Gud og sandt menneske, samtidig med, at denne Gud med sit liv, sit eksempel, sin forkyndelse, sine debatter med sin samtids gejstlige og sine dialoger og prædikener forkyndte et bestemt kristent menneskesyn, hvor begreber som omsorg, barmhjertighed, medmenneskelighed, tolerance m.m.m. er et budskab, som er denne jords eneste håb. Dermed har min dialog med denne ateist ændret karakter.
Kurt Ravnkilde.
Gyvelvej 11.
5250 Odense SV.

Bevar som afholdshotel

Med dyb sorg har jeg erfaret, at Indre Mission har set sig nødsaget til at sælge afholds- og missionshotellet Stella Maris om et halvt år. Dermed dør den fornemme alkoholfrie kultur, som missionshotellerne oprindelig repræsenterede. Jeg kunne tænke mig, at der blandt Udfordringens læsere er folk, der kan se en opgave i at forsøge at rejse midler til at købe Stella Maris og bevare og videreudvikle det på den hidtige linje. I så fald vil jeg forsøge at rejse midler blandt organiserede afholdsfolk, hviket forudsætter, at der gives garenti for videreførelse i alkoholfrit regi,og hvis dette mislykkes, da skal hotellet afvikles til profant brug.
Jeg har nu i mere end 60 år arbejdet for afholdssagen. Jeg har imidlertid ikke kunnet stoppe den tilbagegang, der satte ind flere år før, jeg blev født. Kunne jeg måske kæmpe for noget af den kobling mellem kristentro og alkoholfri livsstil, som Stella Maris repræsenterer, har jeg trods alt ikke levet forgæves.
Henning Sørensen
Irisvej 17,
8500 Grenaa