Ny formand i Indre Mission

Indre Mission skal favne og være et åndeligt hjem, siger Hans-Ole Bækgaard.
Pastor Hans-Ole Bækgaard fra Nørager ved Hobro blev forrige weekend valgt som ny formand for Indre Mission.
Han afløser sognepræst Anders Dalgaard, Øster Snede, som efter 14 år i Indre Missions Hovedbestyrelse, heraf fem år som formand, har valgt at træde ud af bestyrelsen. Anders Dalgaard begrunder sin beslutning med, at han ikke længere har ressourcer til at bære ansvaret i en tid, hvor den interne debat om Indre Missions forhold til Folkekirken har fyldt meget.
Hans-Ole Bækgaard er 37 år og har været medlem af Indre Missions Hovedbestyrelse siden sommeren 2009. Parløbet med Indre Mission begyndte dog langt tidligere. Kirkegang og deltagelse i møder i missionshuset var en fast del af ugens gang i barndomshjemmet i Nysum ved Hobro.

Kald til præst

Allerede tidligt mødte Hans- Ole Bækgaard kaldet til at blive præst og kastede sig som 19-årig over studierne på Det Teologiske Fakultet ved Aarhus Universitet. Undervisningen blev suppleret med timer på Menighedsfakultetet, hvor Hans-Ole Bækgaard også nåede at blive rejsesekretær og konstitueret landssekretær i løbet af studieårene.
Sideløbende med studierne havde han i flere år weekend- og feriejob blandt alkoholikere og narkomaner på Stenild Omsorgshjem ved Hobro. Og fra aug. 2001 til juni 2002 var han ansat ved Indre Missions Bibelskole, Børkop Højskole som årsvikar.
Præst i Jerusalem
Hans-Ole Bækgaard blev teologisk kandidat i 2004 og derefter ordineret som præst og indviet til missionærtjeneste i Israel. I januar 2005 blev han udsendt til Israel af Den Danske Israelsmission i samarbejde med Danske Sømands- og Udlandskirker. Frem til sommeren 2009 virkede han som dansk præst i Jerusalem.
Siden hjemkomsten har han bevilget sig selv fri til teologiske studier og færdiggørelse af et bogprojekt. Fra februar til august 2010 var han dog fungerende sognepræst ved Sct. Hans Kirke i Odense. Den 1. marts 2011 venter et nyt vikariat ved Skelgårdskirken i København, hvor Hans-Ole Bækgaard skal være fungerende sognepræst frem til udgangen af maj.

Bredtfavnende

Om formandshvervet i Indre Mission siger Hans-Ole Bækgaard:
– Jeg har altid betragtet Indre Mission som mit åndelige hjem, og jeg vil gerne medvirke til, at den 150-årige bevægelse også fremover skal være en bredtfavnende bevægelse på folkekirkens evangelisk lutherske grund og et godt åndeligt hjem for mange.
Og selv om der i disse år sælges missionshuse flere steder i landet, ser Hans-Ole Bækgaard Indre Mission som en bevægelse i vækst.
– Når jeg ser på det lokale arbejde rundt om i landet, på vores arbejde blandt nydanskere og på internettet, og når jeg lytter til vores unge, så ser jeg en stærk og livskraftig bevægelse, som også fremover vil være på vej til danskerne med evangeliet.
Ole Larsen /sl