Tyske teologer: Af med cølibat

En appel underskrevet af næsten en trediedel af de universitetsansatte tyske katolske teologer beder kirken om at afskaffe cølibatet.Appellen kommer som følge af sidste års store nedgang i medlemstallet som følge af pædofiliskandalen i den katolske kirke. Desuden er der et stigende underskud af nye præster. Ud over ønsket om ophævelse af cølibatet opmuntrer teologerne også til adgang for kvinder til præsteembedet samt til, at homoseksuelle og gengifte par får adgang til kirkens ritualer. Det biskoppelige råd bød appellen velkommen som et bidrag i debatten, men pointerede, at appellen på nogle områder var i modstrid med teologiske overbevisninger og kirkelige regler, der er bindende, skriver AP.
Eva