Debat

Debatindlæg er udtryk for læserens egen holdning – ikke nødvendigvis Udfordringens. Obs! Max 200 ord. Red. forbeholder sig ret til at forkorte og udelade indlæg. Politiske indlæg optages kun, hvis de berører kristne emner.

Sørens Pinds misforståelser

Kære Maria Christensen – du skriver: ”Men gad vide, om han forstår hvad begreberne assimilation og integration dækker. Har han ikke forstået basal psykologi?”
Ja den får ikke for lidt. Nu er det jo ganske enkelt et spørgsmål, om kristne og muslimer kan leve fredeligt sammen. Selv lederne i de store europæiske lande med mange muslimske invandrere giver udtryk for store bekymringer. Men disse ledere har måske heller ikke forstået basal psykologi?
Khomeini siger: ”En (vantro) regering må ikke have frie hænder. Vi må skabe den rette atsmosfære, hvor vi kan opdrage en loyal generation, som vil rive de falske guders troner ned og tilintetgøre de vantro regeringers ulovlige magt. Vi har ikke noget andet alternativ end at arbejde på at ødelægge de fordærvede systemer, dette er en pligt som er betroet alle muslimer, hvor de end opholder sig”.
Om pligten til at skabe en sejrrig og triumferende politisk revolution for Islam: ”Vi må uophørligt propagandere, afsløre den uærlighed og de forbryderiske planer, som findes hos vantro myndigheder. Hele den store islamiske masse bliver på denne måde gradvist sat op imod dem, og da er vort mål nået. I skal bekæmpe folk, medmindre de bekender sig til Islam”. (Sura 48.17)
Hvad med at læse Joh. 2. Brev kap. 7-12?
Jeg synes du skulle læse den kronik, Bjarne Nederby havde i Udfordringen d. 10-3-11. Det er godt nok jøderne, han skriver om, men kristnes situation i disse lande er stort set lige så ringe.
Niels Rønnow
Tjelevej 44
7400 Herning

Far ikke vild!

En af de værste vildfarelser, der har spredt sig som en pest over store dele af verden, er de såkaldte “discernment-ministries” – “bedømmelsestjenester”.
Disse “tjenester” virker gennem mange slags hjemmesider, bøger og artikler. Disse mennesker ser det som deres “kald” og “tjeneste” at bedømme og finde fejl hos andre tjenester og kirker og at stå som “den sunde læres vogtere”.
Allerede her ser man deres vildfarelse; Bibelen omtaler overhovedet ikke den slags “kald” eller “tjeneste” som “bedømmere”. Der findes en nådegave, der hedder nådegaven til at bedømme ånder, men det er ikke en tjeneste, men en nådegave fra Helligånden, som alle troende og tjenester kan virke i mere eller mindre, som Helligånden vil. Disse mennesker slynger om sig med ord som “vildfarelse”, “ubibelsk” og “falske profeter”. De fylder kristne med mistænksomhed og paranoia.
De lukker de åndelige ører og øjne hos kristne ved at fylde dem med så meget frygt for vildfarelse, at de til sidst næsten ikke kan høre eller modtage fra Gud direkte eller gennem andre kristne. De bliver til blinde vejledere, der leder andre blinde, så de ryger i grøften. De virker “bibelske”, og som om de har dyb bibelkundskab, og kan virke overbevisende, men det er ofte en mental hovedkundskab uden Helligåndens åbenbaring og “skriftbeviser” taget ud af Bibelens sammehæng. De bliver selvretfærdige, bedrevidende og isolerede farisæere, der tilsidst ikke kan være sammen med andre kristne, fordi alle andre er forførte. De er “den sidste rest af rettroende “profeter”, der vandrer alene i ørkenen”, mens alle andre er forførte. De er i et bedrag af selvretfærdigt hovmod – stort set alle andre er gal på den, undtagen dem selv – hvilken forførelse!
De giver ustandseligt diverse tjenester betegnelsen “falske profeter” og “ulve i fåreklæder”, men sandheden er, at flere af dem selv er falske profeter, forførere og glubske ulve i fåreklæder, der fører mange vild og sprøjter deres gift ind i ubefæstede sjæle og nedbryder troen hos mange.
De skaber splittelse og bygger mure af mistro og frygt mellem kristne og har gjort ubodelig skade i mange kirker og kristnes liv. De forfører kristne ind i lunkenhed, desillusion, vantro, tvivl, forhærdelse, frafald og væk fra den første kærlighed til Jesus.
Henrik Csizmadia
Hortensiavej 45
7700 Thisted

Adventistkirkens dilemma

Ina Bach ved INTERNATIONAL THEOLOGICAL INSTITUTE, TRUMAU, Østrig, har været så venlig at ville belære og forklare mig søndagens tilblivelse.
Min bedste kommentar til hendes indlæg er egentligt at citere fra en e-mail, som en af mine gode adventist-præstevenner straks efter at have læst indlægget sendte mig. Det lyder sådan: “Ærgerligt, at Ina Bach misforstår dig, for jeg tror ikke, det var dit ærinde at pege fingre af andre kristne.”
Han har ret, og det skyldes nok, at hun ikke har læst hele indlægget, hvor jeg i indledningen tydeligt gør opmærksom på, at det er som medlem af Adventistkirken(SDA), at jeg i en kronik har taget et opgør med flere af denne frikirkes doktriner, ikke for at genere den, men for at give offentligheden nogle oplysninger om nogle af dens mere overraskende lærdomspunkter.
I den forbindelse er jeg naturligvis blevet irettesat for mine påstande. Derfor valgte jeg at lade nogle citater fra profetinde eller ej E.G.Whites bog “Den store strid” tale for sig selv.
Konklusionen: ”Alle kristne, der ikke holder sabbaten hellig, er enten katolikker, den frafaldne protestantisme eller de vantro.” Navnene på disse tre grupperinger er direkte hentet fra EGW-citaterne. Men det er IKKE min konklusion, for det mener jeg ikke. Det er Adventistkirkens konklusion.
Jeg skrev for en del år siden en kronik med overskriften: “Solens eller Herrens dag”, som både har været i Kristeligt Dagblad, Fyens Stiftstidende (FS) og i Udfordringen. I den fortæller jeg alt det, som Ina Bach forklarer og belærer mig om, nemlig om, hvordan kirkehistorisk set sabbaten langsomt af de kristne blev ændret til søndagen, og det skyldes hverken Paven eller Satan.
(Forkortet, red).
Kurt Ravnkilde.
Guyvelvej 11.
5250 Odense SV.

Søren Pinds misforståelse?

– Mon ikke der også kunne være noget, de to skribenter, psykologen Maria Christensen med “slovakisk baggrund” og journalisten/missionærsønnen Svend Løbner med “afrikansk baggrund”, har misforstået? Noget af deres forståelse af assimilation kan virke “helt hen i skoven”, urealistisk! Det kan undre, at red. ikke afkortede deres 3-spaltede læserbrev!
‘Assimilation’ betyder at “gøre lig med/indoptage” ifl. Gyldendals Fremmedordbog. Ordet kendes nok mest fra jøder, der gifter sig med ikke-jøder. Som jeg forstår Søren Pinds brug af ordet, så mener han, at alle emigranter, som har valgt at slå sig ned i DK, selvfølgelig skal stræbe efter at blive “lig med”, dvs. at følge danske ‘spilleregler’!
Det er intet problem for vestlige indvandrere, men for Muhammeds efterfølgere (p.t. ca. 250.000 i DK) ser det som bekendt noget anderledes ud …! De indvandrede jøder derimod (p.t. ca. 7.000) har været til stor velsignelse for DK (fx var en tidl. dir. for Nationalbanken jøde) – og har fulgt ‘spillereglerne’! Nogle holdt fast ved jødedommen, andre ‘assimilerede’ sig, men forsøgte aldrig at missionere – som islam umisforståeligt ønsker!
Den kristne journalist, Svend Løbner, burde lytte til den erfarne forfatter og bibellærer, engelsk-fødte Lance Lamberts advarsler mod “den trojanske hest”. Islam ønsker verdensherredømmet, nu ikke som tidligere ved sværdet, men ved list. I England bygges der nu flere moskeer end kirker – én om måneden (1997). I København er to mere nu på vej.
Vi skal som kristne være næstekærlige, men ikke naive! Dybest set er vi ulydige mod Guds ord: Læs ApG 4,12, 17,26-27, Sl 74,17 m.fl. (Forkortet af red.)
Jens Toft
Chr. Lynges Vej 2, Gjerlev

Multikulturelt samfund?

I Danmark har vi ikke et multikulturelt samfund og skal heller ikke have et. Vi er ved at få et duo-kulturelt samfund, bestående af kristne og muslimer. Det er ved at ske, fordi samfundet har tilladt fosterdrab på næsten 800.000 danskere, og vi mangler arbejdskraft.
Når man skal skabe et multietnisk samfund, fx bestående af 400.000 individer, så skal fordelingen være 100.000 til hver af de 4 store kulturer: katolicismen, hinduismen, buddhismen og islam, og så lade stat være stat.
Dette skete ikke, og i dag er det kun islam, der fylder. Jvf. en meningsmåling i 2009, går 50% af muslimerne ind for sharialoven, som er uforenelig med demokratiet. 75% er jødehadere. Det er vigtigt at notere sig en af de muslimske reaktioner på Søren Pinds udmeldinger. En velformuleret kvinde med tørklæde, der havde boet her hele livet, svarede på om hun var dansk: citat nej. Det kalder jeg udansk. (Forkortet, red.)
Flemming Lau
Kragemosevej 3, Slagelse


Artiklen fortsætter efter annoncen: