Rapport fra radio- missionen i Afrika

Det er lettere at samle ind til gadebørn, AIDS-ofre eller katastroferamte… Men radio og film åbner hjerterne for det kristne budskab – ikke mindst i de muslimske områder.En del læsere har opfordret mig til at fortælle om Udfordringens arbejde i Afrika.

Henri Nissen sammen med en afrikansk kollega, Abakachi, som producerer kristne og sociale radioprogrammer på arabisk til en million mennesker, hvoraf 99 pct. er muslimer. Udsendelserne bliver til i et primitivt studie i dette lerklinede hus i 45 graders varme.

Det vil jeg meget gerne, for det er faktisk lidt svært at få danske kristne til at indse det nødvendige i radiomission.
Det er lettere at indsamle penge til gadebørn, AIDS-ofre eller katastroferamte.
Hvis vi skulle tænke på, hvad der ”gør sig godt” i fundraising, så skulle vi nok have valgt noget andet.
Men dette arbejde er heller ikke opfundet for at skaffe penge til en organisation, men fordi vi blev ledt frem til det af omstændighederne. Arbejdet er et godt eksempel på, at Gud bruger det, der ikke er noget.
Faktisk er der næsten ingen administration. Og i sammenligning med de humanitære organisationers enorme budgetter, er beløbene her meget små. Men virkningen er stor…

Hvad kan en radio?

En kristen radio kan åbne et stort område for det kristne budskab. Også selv om man ikke altid kan prædike, men må ”nøjes med” at sende gavnlige udsendelser om landbrug og ernæring. Mange muslimer sidder derhjemme og lytter til den kristne radio – og deres fordomme falder til jorden.
Hvis man vil forbedre de sociale og humanitære forhold, så er forkyndelsen af kristendommen også vigtig. For det ændrer indstillingen. Og uden en forandring af hjerterne gør nok så megen udviklingsbistand desværre ikke til megen gavn.
Så der er ingen grund til at være forlegne ved evangeliet, som om det kun var den materielle hjælp, vi kunne være bekendt. Nej, evangeliet er virkelig en ”Guds kraft” som forandrer og løfter den enkelte, ja en hel befolkning.
Det er dét, vi har glemt i Danmark, hvor selv kirken tier om evangeliet. Og det vil vi komme til at føle konsekvensen af, HVIS ikke vi får det ændret i kirken og i det offentlige liv.

Historien

Arbejdet opstod, da undertegnede var udsendt tre år i Afrika for Sudanmissionen (1996-99) og derefter 7 år som rejsende konsulent. Jeg hjalp medarbejderne på et radiostudie med at udsende kristne og sociale programmer via kortbølge til de mange millioner fulani-talende nomader i Vestafrika. De er muslimer, men gennem mange års påvirkning er mange blevet hemmelige kristne. Dog er kun få hundreder blevet døbt eller har bekendt troen offentligt.
Da det gik op for mig, at stadig flere droppede kortbølge og kun hørte FM, gik jeg i gang med også at få udsendelserne udsendt på FM-stationer, ligesom jeg kraftigt opfordrede de kristne til at oprette deres egne radioer. Men det var beskedent, hvad der kom ud af det.

På Herrens mark

Men i 2006 mistede jeg pludselig opbakningen fra Sudanmissionen pga. en afrikansk kirkepræsidents intriger.
Det var helt urimeligt, men ulykken blev vendt til noget godt. For da jeg stod uden støtte, begyndte arbejdet at lykkes. De lokale kristne tog ansvar, og min rolle blev nu at være fødselshjælper for radioerne ved at skaffe brugte sendere og udstyr eller ved at betale for nogle udgifter, de ikke selv kunne klare. Desuden underviste jeg dem.
Afrikanerne kan selv klare en masse – endda frivilligt. Men det har vist sig meget gavnligt med en smule penge eller udstyr på rette tid og sted.

Åndelig vejledning

Jeg oplever hver gang at blive ledt af Helligånden og møde de rigtige mennesker. Og jeg må bare ydmygt erkende, at deres og vores bønner er langt vigtigere end penge.
Åndeligt har jeg lært så meget af afrikanerne.
Efter nogle år på egen hånd, fungerer Udfordringens bestyrelse nu som ansvarlig bestyrelse for radioarbejdet.
Lad os se på, hvad der konkret er kommet ud af det:

Radio i Pala, Tchad

I Tchad fik vi allerede i 2004 opbygget en primitiv radio i Pala, bl.a. med udstyr fra Apostolsk Kirkes KC Radio i Esbjerg og med hjælp fra flere enkeltpersoner. Radioen sender med generator, og senderen har flere gange været sat ud af kraft. Men den fungerer trods alt. Her er brug for bøn for de fattige medarbejdere og de vanskelige forhold.


Artiklen fortsætter efter annoncen:24 timers radio i Garoua, Cameroun

Af resterne fra Esbjerg og med en masse frivillige fik vi derefter en radio op at køre i storbyen Garoua. Byen var tidligere en muslimsk højborg for landets første præsident, og et norsk-amerikansk missionærpar var blevet dræbt af politiske årsager. Men kirken bed sig fast. Og nu udsender radioen døgnet rundt udsendelser og musik til millionbyen på mange forskellige sprog.
Alt kører frivilligt.

Arabisk radio i Kousseri Cameroun

Helt mod nord, hvor ørkenen begynder og folk går med turbaner, har vi fået (mindst) en times daglig udsendelse på statens sender. Dvs. at mellem 1-2 millioner kan høre udsendelserne på arabisk og nomadesproget fulfulde. Lytterne er næsten 100 pct. muslimer, men om få år vil det være ændret. Her er vi helt i front, og det er vigtigt at bede for vores lokale folk, Abakachi, Marcus og Helene.
Bed for beskyttelse, åndelig visdom og fortsat vækst.
En dag vil vi se en stor frugt, hvis vi holder ud.

Ny inspiration til gammel sw-radio

Vi har også hjulpet kortbølge-radioen Sawtu Linjiila med en sender, så de kan sende på FM. Det har haft stor effekt.
De gamle kortbølge-udsendelser støttes fortsat af bl.a. Sudanmissionen. Men de ca. 20 ansatte medarbejdere lider under den lutherske kirkes evige pengenød – de er nemlig ansatte, og lønnen udebliver ofte. Desuden er der problemer med verdslighed i den gamle kirke. Men medarbejderne vil meget gerne have både faglig og åndelig undervisning. Og dét er vigtigt, når de står i en åndelig kamp. Så bed gerne for dette vigtige arbejde.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Mislykket projekt

I Maroua havde jeg i januar håbet at kunne få gang i den radio, vi har arbejdet på i 5-6 år. Nu har vi omsider fået sendetilladelse. Men også denne gang stødte vi på en mur af modstand i denne muslimske, okkulte højborg.
Men et af problemerne er, at en missionær ikke vil lade os bruge et tomt radiostudie af frygt for, at afrikanerne skal lave uorden i hans system.
Vi har i de tidligere år forsøgt at leje et andet sted, selv at opføre et hus og mange andre muligheder. Alt er faldet til jorden. I mellemtiden er en muslimsk radio kommet til byen – med samme navn som vores ”Anura” – Lyset. Men det er et andet lys, støttet af sudanske islamister. Sådan kan vi kristnes manglende villighed føre meget ondt med sig. Så bed konkret for, at studiet gives fri til det, der er meningen med et radiostudie. Og at modstanden imod evangeliet brydes.

Radio i bushen

Efter en del forarbejde besøgte vi den lokale konge i Rey Bouba i 2009 og fik hans ”velsignelse” til en kristen radio.
Det er et afsides, tyndt beboet område, større end Belgien, som ikke har sin egen radio.
Kort efter fik vi sendetilladelse. Vi havde skaffet en stærk sender fra Danmark og fik et tomt hus hos den lutherske kirke på en bakketop. Senere krævede kirken en stigende husleje og ville sætte os ud pga. guldgravere, der ville betale mere i leje. Vi satte en bønneaktion i gang blandt Udfordringens forbedere. Kort efter gav kirken os pludselig lov til fortsat at leje huset.
Tekniske problemer har imidlertid sat senderen delvis ud af kraft, så det bad vi også for. Og pludselig skrev en ukendt schweizer til mig, at han gerne ville hjælpe os med teknikken, samt nyt udstyr til studiet. Bed for, at radioen må forvandle dette ’gudsforladte’ sted.

Jesus-film virker

Vi har flere gange støttet evangelister med udstyr, så de kan vise Jesus-filmen og andre kristne film i bushen eller i byerne – eller på et tv-apparat derhjemme for en muslimsk ”Nikodemus”. Rapporterne viser, at hundredvis tager imod Jesus i deres liv efter at have set disse film. Der sker også mirakler under forbøn.

Mange små projekter

Vi betaler for at få daglige udsendelser sendt på andre radioer eller hjælper til med andre opgaver.
Udfordringen har fx også gjort det muligt for en tidligere muslim at få sit omvendelseshistorie ud på dvd. Vi har hjulpet en lokal kristen filmproducent med udstyr. Nogle gange hjælper vi med transportudgifter, når et team tager på evangelisation. Vi har hjulpet en lokal UMO-base med husleje, osv.
Men det ville føre for vidt at fortælle om alle disse mindre projekter, som imidlertid betyder meget for den enkelte – og for evangeliets udbredelse.
Ofte beder jeg også for syge, for muslimer og frafaldne kristne. Og Gud manifesterer sin kraft. Og på hver tur lærer jeg noget nyt af afrikanerne og bliver inspireret og opmuntret til at tage hjem og fortsætte avisarbejdet.
Tak for din forbøn.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Gaver med skattefradrag kan gives via Missionsfondens projekt ’5984 Radio-mission i Afrika’ giro (+01) 613-9450 – eller via netbank – konto nr. 9570 0006 139450. Tak!