Allan Axelsen opstilles i Århus

Lægen, der er formand for Århus Valgmenighed, har besluttet at stille op til Folketinget for at kæmpe for kristendommens plads i samfundet.- Jeg mener, at religionen – og her mener jeg kristendommen – skal ind i det offentlige rum, siger Allan Axelsen som begrundelse for, at han har sagt ja til at opstille for KD i Århus Øst-kredsen.

Allan Axelsen er også formand for Århus Valgmenighed, som han selv var med til at starte i 1989.

– Det er den naturlige plads. Kristendommen er en del af det offentlige rum, siger han og forklarer, hvad han mener med ”det offentlige rum”:
– Det er især medier, skole og arbejdspladser – her er der en stor opgave for os i at formidle den kristne tro ind i verden, bringe kristne værdier i fokus dér, hvor vi er.
Allan Axelsen henviser med sin udtalelse til tidligere statsminister Anders Fogh, der tværtimod ville have ”religionen ud af det offentlige rum”.

Hvorfor KD?

Hvorfor har han så besluttet at opstille for Kristendemokraterne og ikke et andet parti?
– Mange politiske emner har ikke en klar kristen profil, indrømmer Allan Axelsen.
– Kristne kan mene forskelligt om beskatningen af sukkervarer, hastigheden på de nordjyske motorveje – og meget andet, men der er steder – koncentreret om de kristne værdier og disses plads i det offentlige rum, hvor der er brug for, at vi som kristendemokrater står fast og sammen, siger han.

Ikke uden chance

Hvis KD kommer ind i Folketinget ved det næste valg, er det sandsynligt, at der falder et mandat i Østjyllands Storkreds.
Det er de personlige stemmetal, som vil afgøre, hvem af kandidaterne i storkredsen, der bliver valgt. Man kan nemlig stemme på alle kandidater i hele storkredsen, uanset kreds. Dog kan man kun stemme på kandidater i sin egen storkreds.
Blandt de andre kandidater i Østjyllands storkreds er Bjarne Nederby Jessen, Hedensted-kredsen, som er kendt fra Udfordringens spalter og journalist Per Breindal, Favrskov, samt Sven-Erik Jørgensen, Randers kredsen, Elise Bjørnholdt, Ib Eriksen og ungdoms-kandidaten Simon Overby.

Krop og sjæl

Allan Axelsen driver i øvrigt lægepraksis sammen med Jette Fausholt. Hun er datter af Kaj Høst, læreren fra Lunderskov, som var den drivende kraft i oprettelsen af Kristeligt Folkeparti i 1970’erne.
I lægehuset kombineres den traditionelle lægepraksis med psykologisk og terapeutisk hjælp. Og er en patient uhelbredelig, henviser lægerne gerne til kristen forbøn.
Henri.

’Det er okay, at læger beder for patienter’

– Det er ok at bede for sine patienter, hvis de ønsker det. Det sagde læge Allan Axelsen i et interview i Udfordringen i uge 4, 2009.

– Det er der ikke noget odiøst i, siger Allan Axelsen.
– Bøn og medicin er gået hånd i hånd, siden det var munke, der fungerede som læger, mener han.
– Der er en århundredgammel tradition for at kæde lægegerningen sammen med det at være kristen. Det var jo munkene, der havde med det at gøre i gamle dage. Det er en tradition, at helbredelsen finder sted, når Gud virker sammen med kroppen selv og forskellige medikamenter.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Respekt for patienten

Men Allan Axelsen er opmærksom på, at han ikke presser patienten til at blive bedt for:
– For mig er det vigtigt, at jeg ikke overtræder en grænse og presser folk. Når de træder ind ad døren, skal jeg tage udgangspunkt i deres behov. Og ligesom nogle læger mener, at akupunktur er godt til visse sygdomme, selv om det ikke nødvendigvis er veldokumenteret, så mener jeg, at forbøn virker positivt, som der jo også er undersøgelser, der viser.
– Læger er opdraget til naturvidenskabelig tænkning, og der er Gud ikke med i billedet. Det er også rimeligt, at vi har en uddannelse, hvor lungebetændelse og for højt blodtryk bliver behandlet med tabletter, der har dokumenteret effekt.
– Men samtidig er det vigtigt at have en helhedsvurdering af mennesket, hvor man ser det som et skabt væsen med ånd, sjæl og legeme. Det kan være en stor hjælp til at forstå patienten, siger Axelsen.
Han har også taget initiativ til et netværk af kristne læger i området. Der er ca. 20 på adresselisten.