Skaberværket – et kristent syn på klimaforandringer og dommedag

Klimaproblematikken, miljøproblematikken og spørgsmål omkring, hvor meget jorden kan klare, og dommedagsprofetier fylder meget i vor tids debat. Ofte sker det helt løsrevet fra kristen tro og bibelforståelse, men ind imellem fokuseres der på, hvad Bibelen og kristenheden har at sige ind i denne vigtige debat.
Det sker nu med bogen Jordens overlevelse – bibelske fortællinger og klima af Dorete Kallesøe. Bogen er den første udgivelse i en ny serie -”Temahæfterne” – fra Bibelselskabets Forlag og henvender sig til folkeskolens undervisning i kristendomskundskab i de ældste klasser.

Spændende materiale til kristendomsundervisning

Dorete Kallesøe er cand. theol. et exam. art. (bifag i filosofi) og master i Citizenship Education (Medborgerskab). Hun er lektor ved læreruddannelsen i Nr. Nissum i fagene kristendomskundskab/livsoplysning/medborgerskab og kristendomskundskab/religion. Baggrunden er i orden.
Dorete Kallesøe har lavet en interessant indføring i vigtige spørgsmål omkring klima, miljø og jordens overlevelse set i lyset af Bibelen og kristentroen. Bogens metodiske tilgang er den filosofiske klassesamtale under overskriften ”tænk og tal sammen”. Det er et spændende materiale til kristendomsundervisningen i overbygningen, og jeg er ikke fri for at sige: ”Bare jeg havde haft det materiale, da jeg endnu underviste i folkeskolen”.

Ikke udelt begejstret

Nok er det spændende, men jeg er ikke udelt begejstret, slet ikke, når forfatteren giver sig til at tale om skabelsesmyten. Det kan godt få mig til at gå lidt i baglås, men jeg er også i stand til at se igennem det og ville kunne bruge materialet, der på mange måder sætter fokus på kristentroens og kristnes holdninger til og indflydelse på den natur, Gud har stillet til rådighed for os, og som vi er forvaltere af.
Jeg håber, at rigtigt mange lærere vil tage godt imod materialet og bruge det i deres undervisning.
En gratis undervisningsvejledning kan downloades fra Bibelselskabets hjemmeside.

Dorete Kallesøe:
Jordens overlevelse – Bibelske fortællinger og Klima
48 sider • 162,45 kr. • Bibelselskabet