Godt debatmateriale

Men der er desværre også lidt for meget gang i den ”liberal-teologiske mejetærsker” i temahæftet om Bibelen og det onde.Et spændende materiale fra Bibelselskabet giver nye vinkler til at arbejde med teodice-problemet i de ældste skoleklasser.Der er velvalgte bibelcitater og gengivelser af myter, forestillinger og diskussioner, som sætter det ondes eksistens og betydning til debat.
Det lille hæfte er bygget op af korte kapitler med væsentlige spørgsmål, som eleverne kan reflektere over og diskutere ud fra. Herudover findes der en gratis lærervejledning med mange gode idéer til arbejdet. Generelt er det en fair og nuanceret beskrivelse af forskellige holdninger, man kan indtage ift., hvad meningen er med lidelse, hvem ”den onde” er og om mennesket er skabt ondt/godt eller vælger sin karakter ved sine handlinger. Det er derfor også velegnet til brug i de ældste skoleklasser.

Det store men

Men – og der er et stort MEN. Når man præsenterer teologiske holdninger som fakta eller fremstiller andres overbevisninger på en måde, så de virker naive og utrolige, er man efter min bedste overbevisning ude på et skråplan. Hæftet Satans også … giver således denne forklaring på myter:
”Myter er ikke historisk korrekte beretninger om begivenheder i fortiden, og de skal ikke forstås bogstaveligt. Myter er billedfortællinger, der fortæller, hvad meningen er med noget. Alle religioner har myter. De første fortællinger i Bibelen – skabelsesberetningen og fortællingerne om syndefaldet, syndfloden og babelstårnet – er fx myter”.
Men at en begivenhed er foregået i forhistorisk tid betyder netop, at det er vanskeligt at fastslå, om den er historisk korrekt, hvilket ikke er det samme som, at den ikke kan være korrekt. Det er ikke bare ordkløveri, fordi definitioner som den ovenstående gør vold på en overbevisning, millioner af mennesker verden over deler; Bibelens beretninger er sande i bogstavelig forstand. Da hverken jeg eller Preben Medom Hansen, videnskaben eller andre kan gå tilbage og se, hvad der rent faktisk skete, er det altså et spørgsmål om tro. I tillæg hertil kunne man ønske sig, at dem, som mener syndfloden er en myte, læste lidt op på, hvad kineserne netop har fundet på Ararats bjerg.

Fantasifuld?

Et tiltagende problem med netop materialer fra Bibelselskabet (jeg har anmeldt et par af deres seneste udgivelser i Udfordringen) er det, som beskrives som virkeligheden (fakta og videnskab). Det er ikke ligegyldige bagateller, der præsenteres som den skinbarlige sandhed og ubestrideligt videnskabeligt faktum. Desværre gælder det både bøger til voksne og børn.
Hvad der gør sagen endnu værre, når det er børn i skolen, der læser materialet, er den mangel på ydmyghed over for stoffet, som leveres under prædikatet ”en god historie”. Det fremgår ofte af konteksten, at ”god” skal forstås som fantasifuld, på linje med myterne om Thors rejse til Udgaard og Æ-sops fabler, og muligheden for at læse Bibelen som historisk bliver i praksis kørt over med en liberalteologisk mejetærsker.

Udfordringer

Nogle præster og andre mennesker, som opfatter sig selv som kristne, mener, vi skal afskaffe Djævelen. Som fx folkekirkepræsten Lars Højland, der ikke kan se meningen i ”Djævlen som en selvstændig magt, der løber rundt og frister os”. Jo, kunne man fristes til at sige, og lad os nedlægge Helvede ved samme lejlighed, som vi indretter festlejligheder i Himlen. Hvilket menneskeligt hovmod!
Hæftet rammer som nævnt en væsentlig diskussion om de paradokser, der altid har været udfordringer for kristendommen, men det har den uheldige slagside, at nogle af Bibelens forklaringer relativeres og erstattes af velmenende moderne humanistiske standpunkter.
Gratis undervisningsvejledning kan downloades fra Bibelselskabets hjemmeside.

Preben Medom Hansen:
Satans også …
– Bibelske fortællinger
og det onde
48 sider • 162,45 kr.
Bibelselskabet