Kirke fjerner prædikestolen

Når Timotheuskirken i Valby genindvies, er prædikestolen sendt til ophugning.
– Det sender et klart signal om, at kirken skal vriste sig ud af den middelalderlige magtstruktur, hvor præsten stod dér på sin ophøjede platform og talte ned til menigheden. Det er disse symboler, vi endelig får manet i jorden, når vi får et rum, der bringer os på bølgelængde med nutidens mennesker, siger den karismatiske sognepræst Detlef von Holst til Kgs. Enghave Bladet.