Foran skrøbelig våbenhvile – derefter ny konfrontation

En skrøbelig våbenhvile synes nu at være på vej mellem Hamas og Israel, men en højtstående israelsk militær kilde mener, at den vil vil blive efterfulgt af en omfattende konfrontation.- Hamas har haft travlt med at opbygge dets styrker i de to år, der er forløbet siden krigen mellem Hamas og Israel i Gaza-striben, og det kan kun betyde, at vi står over for en total konflikt, siger talsmanden.

Der har imidlertid været en tydelig nedtrapning af aktioner og gengældelsesaktioner siden Hamas affyrede et anti-tank missil mod en israelsk skolebus nær kibbutz Sa’ad, hvorved en 16-årig dreng, Daniel, blev alvorlig såret, hvilket udløste israelske repressalieangreb med fly, artillleri og tank-ild mod mål i Gaza med påfølgende drab af 18 palestinensere, heraf 10 militsmænd.

I løbet af tre dage er 130 mortergranater og raketter blevet afskud mod det sydlige Israel.

– Hvis de holder op med at beskyde vores samfund, vil vi standse skydningen, siger forsvarsminister Ehud Barak.

Hamas’ viceudenrigsminister Ghazi Hamad, har et lignende synspunkt. Han siger til Israels Radio:

– Vi er interesseret i ro i Gaza-striben, men ønsker at den israelske hær skal standse operationerne mod os.

En talsmand for Hamas, Salah al-Bardaweel, siger, at “Israel har tilsyneladende accepteret en våbenhvile, og at fraktionerne vil være forpligtet til en pause, så længe Israel er det”.

Statsminister Binyamin Netanyahu har imidlertid advarende sagt, at hvis angrebene på israelske civilpersoner og soldater fortsætter, vil reaktionen blive meget barsk.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Den omtalte israelske militære talsmand siger videre:

– Alle ved, at det israelske militær har meget større magt og evner, og mange i Israel mener, at vi skal bruge hele vores styrke. Men på jorden er realiteteterne langt mere kompliceret, omfattende en uønsket optrapning på den anden side. Balancepunktet er derfor meget vigtigt. Vi må vide, hvordan vi kan sende et budskab til den anden side, samtidig med at vi må vide, hvor og hvornår vi vil stoppe.

På israelsk side er der givet udtryk for bekymring over, at den afskrækkelsesvirkning, der efterfulgte krigen i Gaza, er blevet undermineret, og at Hamas vil udføre et terroristangreb, som vil medføre en ny runde af kamphandlinger.


Artiklen fortsætter efter annoncen:– Situationen er sprængfarlig og sensitiv, siger talsmanden. .

“Uskreven aftale”
En højtstående palestinensisk kilder siger idag, at Israel og palestinensiske fraktioner har opnået en uskreven aftale om en “tilstand af ro”.

Egypten menes at arbejde på at opnå en ordning, og at det har anmodet FN’s udsending til Mellemøsten, Robert Serry, om at gå med i forhandlingerne.

I politiske kredse i Jerusalem er der en vis tiltro til, at den nuværende voldsrunde er ved at være slut. Embedsmænd i Jerusalem benægter imidlertid, at Israel er nået til forståelse med Hamas, til trods for palestinensiske udtalelser om dette.


Artiklen fortsætter efter annoncen:En anden israelsk talsmand i Jerusalem siger, at Israel nuværende mål er undgå en militæroperation i Gaza.

På det forestående møde i det såkaldte “sikkerhedskabinet” ventes ministrene at ville godkende betaling af over 200 millioner dollars for yderligere fire “Iron Dome” (“Jernkuppel”. red) missil-forsvars batterier. Ialt 12 sådanne batterier ventes at være operationsklare i løbet af de kommende år.