Pastorale refleksioner med afsæt i kunst

En nordsjællandsk sognepræst har fået udgvet en bog, hvori hun med udgangspunkt i en vendsysselsk kunstmalers billeder tænker over tingenes tilstand.
Og Tina Buchwald kommer vidt omkring, til tider meget langt væk fra det, der var hendes udgangspunkt. Men hun skriver da også, at det er ”en samling af betragtninger over” – mere korrekt: udløst af – Poul Anker Bechs både realistiske og surrealistiske kunstværker, som hun opfatter som ”meddelelser om at noget er ved at få en ende, hvis vi ikke passser meget på”.
Den lille let læste bog, der kunne have ganske bred appel, havde fortjent en sproglig redigering og et bedre layout.
Niels Jørgen Vase

Tina Buchwald:
Sidste mand lukker og slukker
73 sider • 150 kr.
Bogskoven