Lysets store formidler

En af de største kunstneres bibelske billeder tages under behandling i bogen ”Rembrandt som bibelfortolker”.Rembrandt – en af verdenskunstens giganter – var en af de største bibelillustratorer. Men som det fremgår af en ny bog, var han mere end det: Han var også en interessant bibelformidler og -fortolker.
I bogen Rembrandt som bibelfortolker gennemgår ti Aarhus-teologer 18 af Rembrandts mange bibelske billeder. I disse essays analyseres billederne, og der redegøres mere eller mindre grundigt for baggrunden for dem, herunder først og fremmest den bibelske tekst, de er inspireret af.
De 18 essays er ganske spændende læsning, selv om langt de fleste bærer tydeligt præg af at være skrevet af historisk-kritisk skolede teologer. Fremhæves må Ole Davidsens tre bidrag, ikke mindst det om ”Abrahams offer” – det er gammeltstamentlig påske-forkyndelse! Men også Johannes Nissens to og Morten Hørning Jensens ene bidrag samt bogens redaktør, Kasper Bro Larsens analyse af ”Kristus og kvinden, der blev grebet i ægteskabsbrud”, er særdeles læseværdige.
Efter endt læsning er man ikke i tvivl om Rembrandts format som billedkunstner – ikke mindst grundet hans eminente clairobscur-teknik – og som bibelillustrator; som der står i redaktørens indledning til bogen, er han ”en af de største repræsentanter for visuel eksegese”. Man får som læser et klart indblik i Rembrandts evne til ikke bare at dykke ned i teksten og trænge ind bag facaden hos de personer, han maler, men også til at inddrage og udfordre den, der ser på billederne. De besidder en kraft, som man ikke kan forblive upåvirket af. Det er derfor ganske forståeligt, at også Rembrandt undertiden kaldes ”den femte evangelist”.

Kasper Bro Larsen (red.):
Rembrandt som bibelfortolker
156 sider
299 kr.
Aros