Uventet opstandelse

”Vær ikke forfærdede! I søger efter Jesus fra Nazaret, den korsfæstede. Han er opstået, han er ikke her. Se, dér er stedet, hvor de lagde ham! Men gå hen og sig til hans disciple og til Peter, at han går i forvejen for jer til Galilæa. Dér skal I se ham, som han har sagt jer det.” (Markus 16, 6-7)

Det kommer helt bag på kvinderne, at de hverken får brug for salve eller hjælpere ude ved graven! Det umulige er sket: Stenen er væltet fra, og Jesus er der ikke længere. Opstandelsen er et faktum! Det er påske! Der er sat en ny udvikling i gang. Nu er der ingen vej tilbage.
Det er ikke til at fatte. Kvindernes umiddelbare reaktion ved synet af den tomme grav er forfærdelse. Hvad er der dog sket? Hvem kan dog finde på at fjerne et lig? Og selv da englen fortæller dem, hvad der er sket, og hvad de nu skal gøre, bliver det ikke spor bedre: Kvinderne flygter, rystede og ude af sig selv, og får ikke sagt noget til nogen om det, de har set. I hvert fald ikke de første timer. Opstandelsen er i den grad uventet. Selvfølgelig, døden plejer altid at vinde. Det er også vores erfaring.
Men englens budskab er klart og umisforståeligt:
– Han er opstået, han er ikke her…gå hen og sig til….
Kvinderne er ude af sig selv, men inden aften har de dog fået denne afgørende besked fortalt til de nærmeste disciple.
Ikke underligt, at det får følger for disse kvinders og for disciplenes selvforståelse og fremtid at høre englens budskab og siden selv at se og røre ved den Opstandne! Og heller ikke underligt, at dette ufattelige sidenhen har ændret liv og verden for alle os, som hører om det og tror og takker.
Med Jesus opstandelse er alt ændret. En dag vil Herren også oprejse dig og dine af graven! Det er påskens stærke nyhed til dig.
Helligånden bereder nu vej for dig mod den dag, hvor det skal blive virkelighed.
Thomas Kristensen

Andagten er fra Thomas Kristensens nye andagtsbog: ”Fra påskehåb til pinsetro” fra Lohse, som kan købes på hosianna.dk