Første kvindelige formand for kirkelig udviklingsorganisation

Bodil Skjøtt, generalsekretær i Den Danske Israelsmission, blev 9. maj valgt som ny formand for bestyrelsen for Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMR-U).Bodil Skjøtt afløser Jørgen Bøytler, formand for Brødremenighedens Danske Mission, som efter 8 år som formand for DMR-U ikke ønskede genvalg. Projektsekretær Carsten Bruhn-Lauritsen, Mission Afrika blev valgt som ny næstformand efter Bodil Skjøtt.
Bestyrelsen består herefter af 3 kvinder og 3 mænd og har fået sin første kvindelige formand siden oprettelsen i 1986.