Gud bevæger sig – gør vi?

Temadag om, hvordan danske kirker kan blive inspireret af missionsivrige kirker på sydlige kontinenter.
Dagen finder sted den 24. maj i Bethesda ved Nørreport Station. Temadagen er arrangeret af Dansk Bibel-Institut i samarbejde med Evangelisk Alliance, Dansk Missionsråd og DBIs samarbejdsorganisationer.
Der vil blive sat fokus på, hvordan danske kirker, missionsselskaber og organisationer kan lade sig inspirere af det missionsivrige Syd, og hvordan man kan styrke en fælles missionstænkning og missionspraksis.
Der vil bl.a. være oplæg ved biskop David Zaq fra Uganda, generalsekretær Rolf Kjøde fra Norge samt en række ledere og medarbejdere fra danske kirker, migrantmenigheder, kirkelige organisationer og missionsselskaber.
Temadagen er primært for teologistuderende, præster, ledere og medarbejdere i kirker, menigheder, migrantmenigheder og kirkelige organisationer.