Jeremias som livs-inspiration

Hver mand, sin klage: Kierkegaard beklagede sig over, at tiden var uden lidenskab; Eugene Petersons anke er derimod, at den er åndløs.
Han vender sig stærkt mod de strømninger, der forsøger at bringe kirken i takt med forbruger-samfundet og dets forudsætninger: mere, bedre og mere sexet. I stedet tager han læseren med på en vandring gennem udvalgte dele af profeten Jeremias’ liv og viser en relevans, der går nok så meget i dybden og har klart bud til også det moderne menneske.
Bogens originaltitel er opgivet i den danske oversættelse, men henviser til Guds formanende ord til Jeremias: ”Når du løber om kap med folk til fods, og det udmatter dig, hvordan vil du så kappes med folk til hest? Når du kun er tryg i et fredfyldt land, hvordan skal du så klare dig i Jordans tætte krat?” (12,5).

At blive et autentisk menneske

Det kristne liv er ikke altid lige fredfyldt, faktisk kan det have karakter af krigszone. Forfatteren viser i denne bog, hvordan profeten på trods af folkets afvisning fortsætter sin vandring mod at blive et autentisk menneske – beslutsom, trofast og modig. Jeremias stræber efter det ypperste, og han gør det med en radikal tro på Gud som udgangspunkt.
Det er den udfordring, Eugene Peterson stiller læseren overfor, og han gør det med en ganske provokerende udtalelse: ”Det er lettere at definere sig selv minimalt (”et tobenet væsen uden fjer”) og leve sikkert inden for den definition end at blive defineret maksimalt (”kun lidt ringere end Gud”) og leve dristigt i den virkelighed” (s. 19).
Det er den konfrontation, Jeremias tager op: Han bestemmer sig for at ville kappes med folk til hest. Opfordringen formidles fint i denne bog, der også rummer klar tale i forhold til det enkelte menneskes helt unikke status i Guds øjne. – Tankevækkende og let tilgængelig bog, der ikke forfalder til pop. Skrevet af en mand der hele sit liv har været fascineret af Jeremias, hans format, retskaffenhed og sammensathed.

Eugene H. Peterson:
Liv med mening
– pointer fra Jeremias’ Bog
229 sider • 200 kr.
LogosMedia/Credo