Mod bekymring og frygt

Max Lucado tager i sin bog ”Frygt ikke” fat i et meget almindeligt kendt fænomen.Frygt fylder meget i menneskets liv. Max Lucados nye bog retter fokus mod at lære at frygte mindre i morgen, end vi gør i dag.
Hvem kender ikke til, at frygten får sit tag i én. Der kan være tale om frygt for terror, frygt for overfald, for fremtiden, for ikke at kunne klare noget bestemt, for ikke at kunne mestre sit liv … ”Frygt er en rædselsfuld følelse. Den suger livet ud af sjælen, får os til at gå i fosterstilling og tapper os for glæde og livsmod” (s.23).
Max Lucado skriver i bogen, at det er vigtigt ikke at invitere frygten til at spise med og aldrig give den husly.

Problemknusere

Der bliver beskrevet otte forskellige problemknusere:
(Først) Bøn.
Ro.
Energisk handling.
Dagbog (over bekymringer).
Evaluering (af dagbogen).
Leve i nuet.
Ikke kæmpe alene.
Gud skal være dig nok.
= F-R-E-D-E-L-I-G – som vil komme til at stå i kontrast til frygten. Disse otte punkter udfoldes i bogen.
Livet er fuldt af overraskelser, ændringer, begrænsninger, udfordringer, tilbageslag, osv. Det er en kendsgerning og en side af livet, som ingen kommer uden om, og her er det meget vigtigt ikke at lukke frygten ind, når livet føles som en tur på en hullet vej. Her peger Lucado på Gud som den store vejviser, den som vi kan ligge i læ hos, og som følger os med en troskab ud over al menneskelig forstand.

Egnet som udgangspunkt for samtale

Bogen er skrevet i et let læseligt og forståeligt sprog. Den kan læses sammenhængende, men den er også egnet til at gå i gang med som udgangspunkt for samtale. Der er en del bibelhenvisninger undervejs, men da hvert kapitel er krydret med små hverdagsfortællinger, opleves det let tilgængeligt. Det er let at genkende sig selv i flere af de beskrevne situationer, og det kan jo nok føre til en refleksion – og måske et smil.
Frygt ikke er en bog, der kan anbefales til dig, der kæmper med bekymringer og frygt, og som vil være åben for at tage enkle redskaber i brug til et mere bekymringsfrit liv, med større livsglæde til følge.

Max Lucado:
Frygt ikke
237 sider • 249,95 kr.
Lohse