Nyt lederteam på Sommersted Efterskole

Benjamin Hougaard og Tonny D. Sørensen.

I forbindelse med forstanderskifte på Sommersted Efterskole og viceforstander Poul Kristian Madsens ønske om at overgå til alm. lærerstilling, har bestyrelsen set på skolens daglige ledelse og drift. Et af resultaterne er, at Sommersted Efterskole i fremtiden vil få to daglige ledere med hver sit ansvarsområde.
Det nye ledelsesteam på Sommersted Efterskole kommer til at bestå af Benjamin Hougaard, der er ansat som skoleleder fra 1. maj, og Tonny D. Sørensen, der er ansat som udviklingschef senest d. 1. august. De er begge i forvejen lærere på efterskolen.