Bibelselskab fortrøstningsfuldt trods stort underskud

Det Danske Bibelselskab kom ud af 2010 med et underskud på 6 millioner kr. Men der er stadig en stor egenkapital. Og Bibelen er mere aktuel end nogensinde, siger generalsekretær.
Bibelselskabet er kommet ud af 2010 med et underskud på lige knap 6 mio. kr.

Kun 80 pct. af danskerne læser Bibelen og det er ærgerligt, mener generalsekretær Morten Thomsen Højsgaard.

– Det er selvfølgelig ikke et sjovt resultat, indrømmer den nye generalsekretær for det Danske Bibelselskab, Morten Thomsen Højsgaard.
– Jeg tiltrådte 3. januar 2011, så for mig er det et problem, der hører fortiden til. Og nu har vi lagt en strategi for, hvordan vi komme videre herfra. Den strategi indebærer, at vi både sparer og investerer.
– I første omgang har vi været nødt til at sige farvel til nogle medarbejdere og har måttet genforhandle it-kontrakter, så de ligger på et mere acceptabelt niveau. Og flere projekter har vi simpelthen måttet stoppe. Den spareplan har virket i første omgang.

Den Nye Aftale sælger

– Derefter har vi gjort en hel del ud af at markedsføre vores nye produkter, som heldigvis er blevet godt modtaget. Den Nye Aftale – Ny Testamente på nudansk – sælger mere end forventet, og bibelromanen Himmelhelten går rigtig godt. Så hvis vi lukkede året nu, så havde vi et klart plus på bundlinjen for i år. Derfor ser jeg og mine kolleger fortrøstningsfuldt på fremtiden.
Men 6 mio. må alligevel tære på egenkapitalen?
– Bibelselskabet har en egenkapital på 9 mio. kr., så virksomheden er sund og kan betale enhver sit. Men et underskud på 6 mio. kr. indhenter man ikke bare over en nat. Det vil tage en del år at polstre Bibelselskabet på samme måde, som det har været tidligere. Vi skal fortsat spare og være meget påpasselige med, hvad vi sætter i gang.

Forlag er pressede

– Sådan er virkeligheden hos os og i mange kirkelige organisationer. Og forlagsbranchen er generelt meget presset.
– Bibelselskabet er en vigtig institution i dansk kirkeliv. Vi skal lave nogle produkter, der er bred opbakning omkring, så vi i samarbejde med andre kan åbne Bibelen for danskerne.

Danskerne mangler bibler

Men alle har jo en bibel…
– Overraskende mange danskere har ikke en bibel. Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at Bibelen både er verdenslitteratur i høj klasse, en kilde til åndelig berigelse og et vigtigt dokument, man bør have stående i sit hjem.
– Ikke en gang hver konfirmand bliver udstyret med en bibel. Det er kun ca. halvdelen, der får en bibel med. Det er et problem. Kirker bør af hensyn til fremtiden udstyre den kommende generation med det ”visitkort”, Bibelen også er. Så de kan slå op, når livet pludselig gør ondt eller hvis de bare får lyst til at læse i Bibelen.
– Undersøgelser viser, at 80 pct. af danskerne stort set aldrig læser i deres bibel, dvs. sjældnere end én gang om året.
– Her er en udfordring – ikke bare for Bibelselskabet – men for alle kirkesamfund at ændre på den statistik. For det er simpelthen synd, at verdens bedste bog bliver læst så lidt.