Debat

Debatindlæg er udtryk for læserens egen holdning – ikke nødvendigvis Udfordringens.
Obs! Max 200 ord. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og udelade indlæg.

Synspunkt

Modtag Helligånden

Af Poul A. Beck
Freelancepræst
Aandeligvejledning.dk

Helligånden er ofte blevet misforstået og misbrugt. Mange har vanskeligheder ved at tro på Helligånden.

Gud Fader som den ophøjede person, der bor i Himlene, kan mange godt forestille sig. Sønnen, Jesus Kristus, som den person, der forlod Himlene for at leve som menneske, vil få betvivle virkelig har levet. Om man tror, han er Guds søn eller ”blot” et godt menneske, er afgørende for vores tro.

Helligånden var med ved skabelsens begyndelse. Han svævede over vandene. Helligånden er, som Faderen og Sønnen, til før alt det skabte. Han er evig, som Faderen og Sønnen er det. Da Faderen blæste livsånde i lerklumpen, blev den et levende menneske. Ikke bare en død klump ler. Helligånden levendegør altså.
Helligånden er også den guddommelige kraft, der overskyggede Maria, så hun blev i stand til at føde Jesus. Helligånden virkeliggør, at Jesus fødtes ind i vores verden. Helligånden ”føder” altså mennesker: Jesus, dig og mig.

Da Jesus blev døbt, dalede Helligånden i legemlig skikkelse af en due ned og blev hos Jesus, den Salvede. Helligånden var med, så Jesus modstod fristelserne; Helligånden berørte hjerterne i Jesu undervisning; Helligånden virkede med kraft gennem helbredelserne og han trøstede Jesus i Getsemane. Helligånden virkede altså gennem Jesus, og Jesus virkede gennem Helligånden.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Helligånden er den person, som fortsætter Treenighedens virke nu i vores tid og gennem os. Ved vores dåb velsignes vi også af Helligåndens nærvær og gave. Vi kan virke gennem Helligånden, når og hvor vi på ny modtager Helligånden. Når vi giver ham råderum i vore legemer, hænder, fødder og hjerter. Når vi vender sind og tanke mod Helligånden, kan han virke i os, og vi kan virke i kraft af ham.

Ånd og bøn er tæt forbundne. Vi beder ved (hjælp af) Helligånden, gennem Sønnen Jesus til vor Far. Hele Treenigheden beder således med, når vi beder. Paulus forsikrer os endda om, at når vi ikke selv ved, hvad vi skal bede om, beder Helligånden for os med sagte sukke (Rom 8,26). Lettere kan bøn dårligt være. Tættere kan Ånd og bøn næppe være forbundne.

Denne nære relation mellem Jesus, Helligånden og os kommer ikke mindst til udtryk i den beretning, der er citeret ovenfor. Jesus kommer og trøster de bange disciple. Han tilønsker dem fred. Den fred, som vi modtager gennem Helligånden i dag. Så viser han dem sine sår. Når vi i dag med troens øjne kan ”se” den opstandne og tro på Jesus, er det takket være Helligånden, der åbner vore øjne og afslører for os, hvem Jesus i sandhed er. Helligånden levendegør altså også vores tro. Ja, ingen kan tro på Jesus, undtagen ved Helligåndens hjælp, slår Paulus fast (1. Kor 12,3)


Artiklen fortsætter efter annoncen:Som Jesus var sendt af Faderen, født af Helligånden, sendte han disciplene, og han sender os. Men han sender os ikke alene. Han går med ved sin Ånd. Han ånder på os og opmuntrer os til at modtage Helligånden. Sådan fødes vi på ny. Som Helligånden blæste livsånden i lerklumpen, blæser han nyt liv, nyt mod og tilgivelsens kraft i disciplene og i os, den dag i dag. Født af vand og Ånd.

Sådan har vi på vegne af Gud mulighed for at tilgive den, der virkelig beder Gud om det. Tilgivelsens overstrømmende mulighed. Tilgivelsens guddommelige kraft skænkes enhver, der er sendt af Faderen og Sønnen i Helligåndens kraft. Helligånden er altså også sendelsens Ånd. Missionens Ånd.

I kraft af Helligånden givet til os ”fødes” vi altså på ny, som nye mennesker. Vi får barnekår hos Gud. Gud bliver vores ”Far”, og vi bliver genskabelsens førstegrøde. Håbets folk, opstandelsens legeme og tilgivelsens ambassadører.

Debatindlæg


Artiklen fortsætter efter annoncen:Jesu mor

Hvad siger Det Nye Testamente om jomfru Maria? spørger Mogens Albrechtsen.

I ”Udfordringen” den 3.6.2011 er der en større artikel, der handler om jomfru Maria og hendes åbenbarelser i pilgrimsbyen Medjugorje i Bosnien Hercegovina. Disse åbenbarelser skulle have fundet sted gennem de sidste tredive år ”til inspiration og glæde for millioner af kristne.” Hvad siger mon Bibelen, Nye Testamente, om jomfru Maria?
I Nye Testamente finder vi bl.a.: Jakobs brev, Peters breve, Johannes’ breve og Judas’ brev. De er alle ved Helligåndens mægtige indgriben blevet til Guds Ord (2. Peter 1,21), og de indgår alle i de såkaldte kanoniske skrifter. Men der er ikke noget, der hedder Marias Brev, skønt to af Gamle Testamentes skrifter bærer pigenavne, nemlig Esters Bog og Ruths Bog.
Jakob, Peter, Johannes og Judas taler ikke mere efter deres død og indoptagelse i Himlen. De er tavse, skønt de alle er levende for Gud. Paulus er også tavs. Hvorfor skulle Maria så tale ?
Hendes navn fremgår af Matthæus- og Lukasevangeliet samt indledningsvist i Apostlenes Gerninger, men hendes sønner Jakob og Judas omtaler hende ikke i deres breve, skønt de havde haft mulighed for det, hvis Gud Helligånd havde villet det.
Evangelisten Johannes, som jo fik den opgave af Jesus før sin død på korset at tage sig af hans mor, nævner hende heller ikke i sine tre breve eller Johannnes’ Åbenbaring, men dog i sit evangelium, hvor han fortæller om brylluppet i Kana. Dér siger Maria til de opvartende tjenere (og til os): ”Gør hvad som helst, han siger til jer” (Johs. 2,5).
Udtrykket ”Guds moder” finder du heller ikke i Skriften. Denne kirkelige, religiøse titel indebærer en overophøjelse over Guds Søn, som ikke er rigtig. Almindeligvis nævnes forældre før deres børn, al den stund at børnene kommer af deres forældre og ikke omvendt. Men i denne sammenhæng er Kristus Skaberen (Kol. 1,15), og Maria, hans mor, er et menneske som du og jeg, der måtte frelses ved Jesu udgydte, dyrebare blod på Golgatas kors. Ingen skabning kan på nogen måde ophøje sig over deres Skaber. Hun blev mor til Menneskesønnen, Jesus af Nazareth, men ikke mor til Guds Søn, der på et tidspunkt i evigheden – og før skabningens tilblivelse – udgik af Gud Fader, hvilket fremgår af billedsproget i Hebræerbrevet: ”Du er min Søn, jeg har født dig i dag” (Hebr. 1,5).
Der var under Jesu vandring en kvinde, der udbrød: ”Saligt det moderliv, som bar dig, og de bryster, du diede” (Luk. 11,27). ”Javist”, sagde Jesus.
Maria selv, der var et retsindigt menneske, som havde fundet nåde for Gud, sagde selv jublende: ”For herefter skal alle slægter prise mig salig, for den Mægtige har gjort store ting mod mig” (Luk. 1,48-49).
Vi kristne priser hende derfor salig, hjertenslykkelig, for hun var i sandhed en Herrens tjenerinde. Hun var villig til at påtage sig den store, ærefulde opgave at blive mor til verdens frelser.
Men vor Herre Jesus nævnte, at der også var andre, som var salige:
”Salige er de, som hører Guds Ord og bevarer det”, Luk. 11,28.
Den religiøse verden er over os, som aldrig før. Den er farlig at færdes i, derfor lad os holde os til Skriften (1. Kor. 4,6), så vi ikke taber balancen.
Mogens Albrechtsen
Fagotvej 50
4700 Næstved

Den røde fare

Folkekirkens brugere, som er den største del af befolkningen, kan næppe være tilfredse med udmeldingerne om, at rød blok ”vil skille stat og kirke.” Op til valget er det et giftigt skræmmebillede, som må få nogle til at tænke sig godt om, inden de sætter deres kryds på valgdagen. Rød blok argumenterer for at stille alle trossamfund lige. Det betyder i praksis, at Folkekirken vil få sit eget regelsæt; en forfatning bliver det første skridt på vejen til en total adskillelse af kirke og stat.
Man behøver ikke at iværksætte en undersøgelse af, hvad det kommer til at betyde. Kristendom vil simpelthen blive fortolket og sidestillet med religionerne, altså ”opium for folket”. Kære vælgere: ”Den gule fare” har skiftet farve. ”Den røde fare”, Rød Blok, afskaffer simpelthen med et pennestrøg Dronningens vigtigste budskab til Danmarks befolkning: ”Gud bevare Danmark!” Ordlyden heraf må Nytårsaften blive: ”Må Din Gud være med dig!”
Knud Held-Hansen
Beatesmindevej 76, 1.tv.
9210 Aalborg SØ

Dommedagsdyrkelse

”De smukkeste billeder af dommedag”, lød overskriften til anmeldelsen i Kristeligt Dagblad 26/5 af Lars von Triers ”Melancholia”. Anmelderen slutter med at fastslå, at filmen er for lang – og at man måske skal kende melankolien fra sin egen krop for for alvor at kunne gå ind i Kirsten Dunsts karakter. Hun er en af hovedpersonerne, og hun tager det med ro, at jorden skal gå under, for som hun siger: ”Jorden er ond. Der er ingen, der vil savne den.” Hvordan kan hun vide det? Har Lars von Trier aldrig sunget ”Dejlig er jorden”?
”Jeg ser aldrig mine egne film,” har Lars von Trier engang sagt. Det er han ikke ene om. Da ”Antichrist” i sin tid blev vist i Cannes, rejste flere sig i protest og gik under den uhyggeligt voldelige film. ”Den svælger i ekstrem vold og sex. Den går ud over kanten, og selv en hærdet biografgænger har aldrig set noget lignende,” sagde DR-Nyheders kulturredaktør fra Cannes.
Ifølge en tv-nyhed dengang brugte Lars von Trier ”Antichrist” til at arbejde sig ud af en depression. Tænkte han slet ikke på, at der lå en fare i, at filmen kunne blive set af unge med et sårbart sind, og at den med sin ondskab i værste fald kunne udløse en alvorlig depression?
57 millioner kostede det at producere filmen. Det er dog intet imod de menneskelige omkostninger, en så farlig film kunne være skyld i.
”Melancholia” støttes med ni millioner skattekroner af Det Danske Filminstitut. I alt har Lars von Trier modtaget 80,5 millioner af staten.
Som en anmelder skrev, har Trier ikke selv lagt skjul på, at det er sin egen lammende sindstillstand af (døds)angst, som han undersøger, og at det i bund og grund er angsten, der er hovedperson i ”Melancholia”.
På denne alvorlige baggrund er det uforståeligt, at han ville nedværdige sig til de provokerende udtalelser om jøder og Hitler. ”Jeg forstår meget omkring ham og sympatiserer en lille smule med ham,” sagde han om Hitler, og om jøderne: ”Jeg går selvfølgelig meget ind for jøderne, ikke alt for meget, fordi Israel er ”a pain in the ass”. Var det derfor, Lars von Trier fik støtte fra Iran, hvis præsident benægter Holocaust og vil have Israel slettet af landkortet?
Hvorfor laver Lars von Trier smukke billeder af dommedag? Er det ikke at dyrke dommedag som et stykke æstetik? Det kan aldrig være tilstrækkeligt at undersøge angst ved at lave en film om jordens undergang.
Og hvorfor ofre millioner på en film, når der i Bibelen står alt, hvad mennesker har brug for at vide om angst? Efter sigende står der 365 gange: ”Frygt ikke – tro kun!”
Kamma Ankjærø
Ny Munkegade 80
Aarhus C

TV2 – Nej tak

Tillad mig at komme med en lille kommentar til dette skønne ”Guds blad”: Jeg har hørt, at det snart bliver frit, om man vil have TV2 ind i sin stue. Halleluja! Det vil være mig en sand glæde at afmelde denne møgspreder på landsplan.
Seksuelt afstumpede, forvirrede mennesker samles i paneler og vover at fortælle os, hvad moral er. En som kalder sig præst, og som i sin fritid dyrker s.m. sex og forkynder, ”at det er vist helt i orden, Gud er jo kærlighed”! Eller en anden præst fra vores kære folkekirke opfordrer landet over til at dyrke sanseligheden og mener, at det er evangeliet for folket. Eller trendsættere som åbent dyrker saftig pornografi i overværelse af deres egne børn. Kolde kyniske kvinder med fine titler og uddannelser, som indgående beskriver, hvorledes man med kraftigt sug oppe i mors mave ødelægger det lille bitte væsen i moders skød.
7-8 min. i hver halve time om morgenen bliver vi fyldt med fup og fiduser om, hvor lykkelige vi bliver, hvis vi køber dette eller hint produkt.
Med hensyn til radio er det jo en stor glæde for mange, at morgenandagten ikke bliver skåret bort. Jeg kan varmt anbefale en fredelig morgenstund sammen med vor kære himmelske Faders fantastiske skønne nærhed hver dag. Det er en stor del af vor Far’s altfavnende kærlighedshjerte at være sammen med sit skaberværk, nemlig dig og mig.
Men det kræver, at vi giver afkald på noget. For det er altså svært for vor himmelske Far at få os i tale, hvis vi sidder med hovedet i flimmerkassen eller kværner løs i mobilen for at løse alverdens problemer. Vor elskede frelser Jesus Kristus har en gang for alle sagt ”Jeg er løsningen” – ”Al magt i Himlen og på jorden er givet mig.” Halleluja! (Forkortet af red.)
Peter Jørgensen
Skolevej 68
9400 Nr. Sundby