Keltisk spiritualitet – et katalog

Denne bog udspringer egentlig af forfatterens arbejde med at søge at forny den anglikanske kirke, dens praksis og dens liturgi.Han fortæller, at han oprindelig måske kunne have sin tvivl om, hvorvidt denne opdagelsesrejse tilbage til den keltiske kulturkreds’ kristne rødder overhovedet ville vinde genklang hos andre troende.
Han blev positivt overrasket. Fra alle dele af det kirkelige samfund modtog han tilkendegivelser om vigtigheden af projektet. De følte, at de ”var kommet hjem”. Men han ønskede ikke blot at være endnu en ”ekspert” i keltisk spiritualitet. Han ønskede at integrere, hvad han fandt i kirkens hverdagsliv. Og frem for alt uden at kommercialisere, romantisere og historie-forfalske.
Forfatteren skriver om bogens titel, at han ”er overbevist om, at den keltiske kirke udfordrer os til at genfinde troens tråde og til at væve dem sammen i vort eget og menighedernes liv”. Selvfølgelig kan man i praksis ikke lave reb ved sammenfletning, men det skal ses som et billede: ”Vi har brug for et stærkt tov med mange tråde, og vi har brug for, at de flettes sammen i vores liv” (s. 23).

Stærkt læseværdig introduktion

Her er så front-beretningen fra nogle af hans stoppesteder under rejsen: 15 vigtige nøglepersoner inden for keltisk spiritualitet, deres liv og de pointer, man kan fremdrage af dem. Mange af navnene vil være ukendte for de fleste af bogens læsere, men hvad gør det? Emnerne er stedse aktuelle: bøn, åndelig kamp, omsorg for skaberværket, fællesskab, engagement i de fattiges tilværelse, barmhjertighed, evangelisering, autencitet, profeti, helbredelse, døden.
Til de enkelte afsnit knytter sig bl.a. nyttige forslag til bibel-læsning om det omhandlede tema samt tre spørgsmål, der peger frem mod den praktiske brug af temaet i læserens egen situation.
Alt i alt en glimrende og stærkt læseværdig introduktion til kristen åndelighed på keltisk grund. Den finder sin naturlige plads i reolen side om side med de bøger af Ray Simpson om samme emne, der udkom sidste år.

Michael Mitton:
Det sammenflettede tov – en bog om keltisk spiritualitet
207 sider • 195 kr. • Mediacellen