Dokumentation af forfølgelse og drab på kristne

Kristne forfølges mange steder i verden, rigtig mange steder, og det dokumenteres med kildehenvisninger i Niels Erik Søndergaards bog Kristenforfølgelser i verden – 2.
Bogen er fyldt med dokumentation og henvisninger til yderligere dokumentation af forfølgelser og drab af kristne. De fleste episoder, der er omtalt i bogen, er sket inden for de seneste to år, og man fornemmer, at forfølgelserne tager til. Disse dokumentationer er værdifulde – ikke mindst fordi medieverdenen ofte overser dem og undlader at omtale dem. På grund af dem er bogen vigtig.
Desværre virker bogen rodet og usammenhængende med de mange små uafhængige indlæg, der hver for sig i rigtigt mange tilfælde er gode, men ikke fremstår som et hele. Der er mere tale om et kalejdoskop uden sammenhæng.
”Bogens opgave er at give et sandt billede af en trist virkelighed med henblik på at ændre denne virkelighed”, hedder det i en bagsidekommentar. Der er ingen tvivl om, at den giver et billede af en trist virkelighed, og jeg har ingen grund til at tvivle på sandhedsværdien, men jeg har ikke været i stand til at efterkontrollere de mange input. Her må man stole på forfatteren, og jeg deler hans ønske om at ændre den beskrevne virkelighed, og det sker kun ved en mobilisering af kristenfolket.

Kristne er for passive i forhold til forfølgerne

Men kristenfolkets tavshed og tilbageholdenhed er netop en del af den triste virkelighed. Alt for mange kristne har ladet sig passivisere, og det betyder, at vi overlader banen til kulturradikale, ateister og for en dels vedkommende også til islam. Vi har brug for, at kristenfolket står ved sin kristentro og lever den ud i hverdagen. Vi må gå til kamp mod den sekulariserede verden og tage et opgør med værdirelativismen.
Bogen udviser en meget kraftig kritik af islam, ikke for at være en religion, ikke for at være i det offentlige rum, ikke for at være politisk, men for ikke at lade andre mennesker have religionsfrihed og for at forfølge mennesker med en anden religion. Og det er jo netop islamister, der står for en meget stor del af de forfølgelser og drab af kristne, som bogen omtaler. Men det er ikke kun dem. Det er også marxismen, det hinduistiske kastesystem m.fl., der forfølger kristne, slår kristne ihjel og brænder kirker af. Desuden henleder bogen opmærksomheden på kulturradikalismens underminering af Europas nationale og åndelige grundlag, og så slutter den med at sige: Forfølgerne vil aldrig få det sidste ord!

Niels Erik Søndergaard: Kristenforfølgelser i verden – 2
191 sider • 150 kr. • Forskningsforlaget Rafael